Joodse verzetsman Bill Minco overleden

De Joodse verzetsman Bill Minco overleed op Bevrijdingsdag 2005. Zijn nabestaanden verzoeken bomen te planten in Israel. Minco werd in 1922 in Rotterdam geboren en sloot zich snel na de bezetting bij de eerste verzetsgroep aan.

Familiefoto ouders en broer Hugo Minco. Op de tafel staat een kleine foto van Bill Minco, die toen in de gevangenis zat. Minco was getuige van het bombardement op Rotterdam. Het gezin, met naast Bill ook diens jongere broer Hugo, woonde in de Graaf Florisstraat, waar destijds relatief veel Joden woonden.
Na het bombardement op Rotterdam besloot de middelbare scholier Bill Minco zich aan te sluiten bij het eerste verzet, het Geuzenverzet uit Vlaardingen. De groep werd verraden en Minco belannde met 17 anderen in het Oranjehotel in Scheveningen.

Over deze groep van achttien (vijftien Geuzen en drie Februaristakers) schreef Jan Campert zijn beroemde gedicht.

Omdat hij minderjarig was werd hij niet geëxecuteerd maar belandde hij in Mauthausen, daarna Auschwitz om pas zo’n vier jaar later uiteindelijk in de buurt van Dachau door de Amerikanen te worden bevrijd.

Minco werd in kleine kring begraven. Zijn nabestaanden vragen belangstellenden om via het JNF bomen in Israel te planten.

 

Bill Minco, 1922-2006Na de oorlog was Minco in verschillende organisaties van het voormalig verzet actief, waaronder de stichting het Oranjehotel, en de Expogé. Hij was ook voorzitter van de stichting Geuzenverzet, die jaarlijks de Geuzenpenning uitreikt aan personen of instellingen die zich verzetten tegen dictatuur, racisme en discriminatie.
De Bondsrepubliek reikte hem in 1997 het Bundesverdienstkreuz Erster Klasse uit. In zijn woonplaats Hilversum heeft hij een wethouderspositie bekleed.

NRC-Handelsblad schreef aan het einde van zijn necrologie:
Over de naoorlogse omgang met verzetsstrijders zei hij in 1995: „We laten ons niet wegdrukken, wegpraten of wegcijferen, ook al denk je soms dat de politiek nauwelijks de tijd kan afwachten dat onze generatie die gevochten heeft voor de vrijheid er echt niet meer zal zijn”. Met de dood van Minco is dat moment weer een beetje dichterbij gekomen.

Reacties zijn gesloten.