Specerijen / spices

Geactualiseerd: november 2016 / Updated November 2016

Algemeen:
Specerijmixen met bouillonkorrels zijn ongeoorloofd.
Voor alle mixen raadplege men de E-nrs.

Euroma:  (p)
(kruidenmixen zijn ongeoorloofd)

Verstegen:  (p)
(kruidenmixen ongeoorloofd)

Maggi: ongoorloofd

zout
alle merken

——————————————————————

In general:
Spice mixes with bouillon granules are not permitted.
For all mixes please consult the E-Numbers.

Euroma: (p)
(spice mixes not permitted)

Verstegen: (p)
(spice mixes not permitted)

Maggi: not permitted

salt
all brands

Reacties zijn gesloten.