Conferentie in Israel over Joden in Nederlands-Indië, Indonesië

Op 26 en 27 december vond in Haifa een congres plaats over een weinig bekend deel van de geschiedenis van de Joden, en dan ook nog van de Joden in een deel van de wereld dat ooit tot het koninkrijk der Nederlanden behoorde: de Joden in Indonesië: “The Demise of a Jewish Asian Community. Indonesian Jews during the Japanese Occupation and the End of Dutch Colonialism”.

De conferentie vond plaats in de Universiteit van Haifa en werd mede georganiseerd door het Centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis der Nederlandse Joden. De conferentie werd geopend door Prof. Aaron Ben-Zeev, President van de Universiteit van Haifa.

De lezingen (in het Engels) gingen onder meer over Joodse grafzerken; verder kwamen aan de orde:  getuigenissen van geïnterneerden in de Jappenkampen. De organisator van de conferentie, Prof. Rotem Kowner uit Haifa, sprak over The Birth of a Decentralized Community: The Obscure History of the Jews of Indonsesia.

Reacties zijn gesloten.