Bisschop Woorts: dankbaarheid voor de ontmoetingen met rabbijn Evers

Rabbijn Evers en bisschop Woorts bij de uitreiking van de eerste exemplaren van een boek over kerkelijke interieurs in Nederland, juni 2016.

Rabbijn Evers en bisschop Woorts bij de uitreiking van de eerste exemplaren van een boek over kerkelijke interieurs in Nederland, juni 2016.

Mgr. drs. Herman Woorts, Rooms-Katholiek bisschop-referent voor Kerk en Jodendom, kijkt met dankbaarheid terug op de plezierige ontmoetingen die hij met rabbijn Evers heeft gehad. Mgr. Woorts was namens de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie aanwezig bij het afscheid van rav Evers in verband met diens benoeming tot opperrabbijn in Düsseldorf.

Door uw inzet heeft u voor ons getuigd van uw grote liefde voor de Tora en van de grote waarde van het Joodse leven voor ons land en voor ons als Kerk,

aldus bedankte mgr. Woorts rabbijn Evers.

Ook van Rooms-Katholieke zijde waren bij de afscheidsreceptie aanwezig dr. Tineke de Lange, beleidsmedewerker voor Kerk en Jodendom van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap en prof. dr. Gerard Rouwhorst, voorzitter van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI).

Mgr. Woorts stond in zijn afscheidswoord aan de rabbijn stil bij de goede relaties die er tussen Kerk en Jodendom zijn opgebouwd in Nederland.

Mgr. Woorts en rav Evers. Foto: Dirk Ph. Spits

Mgr. Woorts en rav Evers.
Foto: Dirk Ph. Spits

Ik wil u, rabbijn Evers, namens de Nederlandse Rooms-Katholieke bisschoppen van harte danken voor wat u heeft betekend voor de hartelijke en goede verhouding van onze Kerk met het Jodendom in ons land. U heeft er wezenlijk aan bijgedragen dat de Joods-Katholieke ontmoetingen opbouwend en verrijkend waren en zijn. Tevens heeft u zich ingezet voor de groeiende noodzaak om gezamenlijk zorg te dragen voor een rechtvaardige en vredige samenleving. Met dankbaarheid kijk ik terug op de plezierige ontmoetingen die wij met elkaar mochten hebben.

De bisschop-referent wenste de rabbijn en zijn gezin Gods zegen voor zijn nieuwe taak als opperrabbijn van de Joodse Gemeente in Düsseldorf.

Reacties zijn gesloten.