Protestantse kerken sturen Rosj Hasjana-wensen en houden Israelzondag

Ter gelegenheid van Rosj Hasjana 5777 heeft de Protestantse Kerk in Nederland, zoals ieder jaar, een nieuwjaarswens aangeboden aan het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In een brief van scriba René de Reuver en dominee Blom, voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk en Israel, wenst de Protestantse Kerk het NIK een goed en zoet jaar.

Wij hopen dat ook in dit nieuwe jaar onze onderlinge contacten verstevigd woerden en zullen leiden tot een beter verstaan van elkaar. Dat wij onze reis van vriendschap kunnen voortzetten!

schrijven De Reuver en Blom.

Israël-zondag
kerk_en_israel
Juist op de zondag voorafgaand aan Rosj Hasjana was het in de Protestantse Kerken Israël-zondag. Deze jaarlijkse thema-zondag wordt sinds 1949 gehouden. Eerst was het plan om de Israël-zondag te laten vallen op de zondag vóór Jom Kipoer, maar dat plan is niet doorgevoerd en is het een vaste zondag in het jaar geworden: de eerste zondag in oktober. De Israël-zondag is een van de manieren waarop de Protestantse Kerk uiting geeft aan haar ‘roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël’. De Protestantse Kerk heeft drie motieven geformuleerd voor deze aparte markering in het kerkelijk jaar: gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël; bezinning op de relatie van de Kerk met Israël; gebed voor het volk Israël.

Oude Testament
Uit een vorig jaar gehouden enquête blijkt dat driekwart van alle gemeentepredikanten aandacht besteedt aan de Israëlzondag. Veel predikanten staan stil bij wat Israël viert in deze tijd van het jaar en geven het  belang van de dialoog aan. Het feit dat beide religies het Oude Testament hanteren, wordt dan centraal gesteld.

Joodse wortels
Een op de vijf protestantse gemeenten heeft een Kerk en Israël-commissie en ruim een kwart heeft een contactpersoon Kerk en Israël. De lokale kerkgemeenten krijgen van de landelijke kerkorganisatie ieder jaar een nieuwe handreiking met suggesties voor het vieren van de Israël-zondag. Doel van de handleiding is “om mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof te brengen en mede daardoor het begrip voor en gesprek met joden te bevorderen”. De handreiking bevat suggesties voor de preek, liturgisch materiaal, kindermateriaal en suggesties voor het bekijken van drie goede films, inclusief gespreksvragen.

Reacties zijn gesloten.