Scholieren Maimonides krijgen van CIDI weerbaarheid in anti-Israëlklimaat

De Joodse scholengemeenschap JBO en het Centrum Informatie en Documentatie Israël zijn een samenwerking aangegaan. Leerlingen van de middelbare school Maimonides zullen handvatten aangereikt gaan krijgen om zich mondig en weerbaar op te stellen in situaties waar Israël een gespreksonderwerp is.

Jewish Loss of Land 1000 BCE to 2013Op de Joodse middelbare school bestaat de behoefte om leerlingen buiten de religieuze en profane vakken extra bagage mee te geven waarmee zij zich als sterke en weerbare individuen kunnen opstellen. Het schoolbestuur gaat er van uit dat op vervolgopleidingen of andere niet-Joodse instellingen de leerlingen niet altijd op een Israëlvriendelijk klimaat stuiten. Ook kunnen ze helaas met antisemitisme geconfronteerd worden. JBO-voorzitter Aboed Shabi: “Daarom moeten leerlingen de beschikking hebben over juiste en goede kennis en argumenten waarmee zij hun eigen mening kunnen onderbouwen. De school wil dat de leerlingen niet alleen trots kunnen zijn op de eigen schoolprestaties, maar ook op wie zij zijn, op hun tradities, religie, volk en op de staat Israël.”

Uit de samenwerking met het CIDI komt een lespakket voort dat ondersteunend is aan de deze behoefte.
Het streven is om tijdens het volgend schooljaar (2017-2018) een volledige lessenreeks aan te bieden die de leerlingen van de bovenbouw kennis zal bijbrengen om hen inhoudelijk te steunen in de zelfontwikkeling, meningsvorming en weerbaarheid in discussies over Israël. Doel is dat de leerlingen die bagage op een praktische wijze kunnen gebruiken en zich in discussies staande kunnen houden.

Aboed Shabi: “We zijn verheugd dat we onze leerlingen deze extra kennis en bagage kunnen meegeven en hebben in het CIDI een geweldige partner gevonden.” CIDI, kenniscentrum over Israël, organiseert al sinds jaar en dag een collegereeks voor studenten en dit jaar wordt voor de tweede keer een Masterclass Communicatie voor Joodse jongeren aangeboden. Daar komt nu training voor scholieren bij.

“Het CIDI is blij dat het de gelegenheid wordt geboden de leerlingen van JBO over Israël te onderwijzen. Hier is sprake van een voor CIDI uniek project, waarmee we met heel veel motivatie aan de slag zullen gaan,” aldus CIDI-voorzitter Ronnie Eisenmann.

Reacties zijn gesloten.