NIK en Joodse organisaties vragen gemeente in te grijpen bij Hamas-conferentie Rotterdam

Als er bij de ’Hamas-conferentie’ antisemitische taal wordt geuit, moet de gemeente Rotterdam ingrijpen. Dit vraagt de Joodse gemeenschap aan het stadsbestuur. De bijeenkomst vindt plaats op 15 april in de Doelen.

Rotterdam Erasmusbrug eoIn een brief die mede is verstuurd namens de Joodse Gemeente Rotterdam, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, het Centraal Joods Overleg, de Liberaal-Joodse Gemeente in Rotterdam en het Verbond voor Progressief Jodendom wordt aan burgemeester Aboutaleb bezorgdheid geuit vanwege de ’Palestinian in Europe Conference’.

De Joodse organisaties vrezen niet alleen de inhoud van de conferentie maar ook  de uitstraling ervan: “Een bijeenkomst als deze zal de beeldvorming versterken dat de grenzen zijn verlegd en dat het bon ton is om antisemitische uitspraken te doen.”

Wanneer voor de gemeente een verbod op de conferentie niet mogelijk is, dan vragen de Joodse organisaties dat de gemeente Rotterdam zich met het OM er van vergewist dat er geen opruiende, antisemitische taal wordt gesproken waaronder uitlatingen die het bestaansrecht van Israël ontkennen.

“De Gemeente kan er voor zorgen dat bij alle sessies een waarnemer aanwezig is.” Die waarnemer heeft als taak om de inhoud van de conferentie te toetsen op antisemitische aspecten. “Bij onacceptabele uitspraken moet de waarnemer de bijeenkomst laten stopzetten.”

Reacties zijn gesloten.