Drang om joden te bekeren nestelt zich in Joods Amsterdam èn vanuit Nederland in Joods Antwerpen

In Antwerpen is met verbazing kennis genomen van de motieven van een fietsenmaker die zich in de Joodse buurt heeft gevestigd. Het blijkt om een verhuld christelijk zendingsinitiatief te gaan afkomstig uit Nederland. Een evangelist uit Zeeland heeft zich onder dekmantel als een fietsenreparateur in het hart van de Joodse buurt genesteld.

Louis Slabbekoorn drijft in de Joodse buurt van Antwerpen een fietsreparatiewinkel. Zo komt hij laagdrempelig in 1 op 1 contact met zijn klanten, waaronder veel Joden. In een interview heeft hij gezegd de fietsenmakerij te zijn begonnen met het doel te evangeliseren onder de Joodse bewoners. Het artikel waarin hij zijn ware motieven uiteenzet, circuleert sinds kort in de Antwerpse gemeenschap die nu kennis neemt van zijn evangelisatie tactiek. Het artikel verscheen vier jaar geleden in een magazine van het Reformatorisch Dagblad. Nu het artikel over de man bekend is geworden en zich in Antwerpen verspreidt, luidt het credo in de gemeenschap zich te hoeden voor de evangeliserende fietsenmaker.

Afgaand op hetgeen hij in het interview vertelt, lijkt Slabbekoorn in Antwerpen alleen te opereren; maar zijn kerk is dezelfde als waar dominee C.J. Meeuse nog onlangs gepredikt heeft. Slabbekoorn is er voorzitter van de evangelisatiecommissie. Dominee Meeuse zegt over de relatie met het Jodendom: “Helaas kent het Jodendom in onze tijd de ware verzoening niet en wordt het bloed van Christus onrein geacht. Het Joodse volk moet tot zijn bestemming komen. Heil is er alleen door de Messias.” Dat is de inhoud van het gesprek dat Meeuse graag met Joden aan wil gaan: “Laat er gesprekken mogelijk zijn over de erfzonde en hoe hier in de Tenach over gesproken wordt en over het beloofde nieuw verbond.”

Voor dat Slabbekoorn zijn praktijken in Antwerpen startte, had hij al in Parijs onder Joden geprobeerd zieltjes te winnen. Toen Slabbekoorn de kans kreeg om fietsenmaker te worden midden in de Antwerps-Joodse buurt greep hij die mogelijkheid met beide handen aan. Wetend dat religieuze joden op straat aan te spreken, zonde van de moeite is.

Als er evangelisten in de Joodse wijk van Antwerpen rondlopen, grijpen de Joden hun mobieltje en weet in korte tijd de hele buurt het.

Slabbekoorn realiseert zich dat het zinloos is te proberen openlijk in Antwerpen op straat onder Joden te evangeliseren met folders en Bijbels. “Als er evangelisten rondlopen, grijpen de Joden hun mobieltje en weet in korte tijd de hele wijk het. Dan loopt iedereen in een grote boog om de evangelisten heen. Geen wonder dat die klagen dat er geen enkel resultaat is.”

In Amsterdam is sinds een paar maanden een christelijke muziekgroep rond de Joodse winkels actief ‘om het licht van de Messias te laten schijnen’.

Amsterdam
In Amsterdam is sinds een paar maanden een christelijke muziekgroep op straat actief, rond de Joodse winkels. Ze komen op vrijdagen wanneer het het drukst is bij de kosjere winkels. Na hun eerste optreden in september 2016 maakte de leider van de groep duidelijk dat zij waren gekomen met de Messias-boodschap: “Vandaag heerlijk muziek gemaakt met 15 broeders en zusters in de Joodse wijk in Amsterdam. Mochten de mensen weer bemoedigen en het licht van de Messias laten schijnen.”
Hij verwoord zijn motto aldus: “Ik geloof dat de druk op Israël steeds meer toe gaat nemen, ook in Nederland. Juist in die druk kunnen we iets van de Messias laten zien. We zien ook steeds meer openheid onder het Joodse volk om te horen over de Messias. God is aan het werk en ik wil meegaan in dat waar Hij mee bezig is.”

Terugkomen
Over zijn aanpak in Antwerpen zegt Slabbekoorn: “Het werk vraagt grote behoedzaamheid. De beste werkwijze is om als een tentenmaker in hun woonomgeving te gaan werken en zo op een natuurlijke, ongedwongen manier met hen in gesprek te raken.” Zijn reparaties en dienstverlening zijn geheel op het bekeringsdoel gericht. “Eigenlijk heb ik een hekel aan fietsen maken, maar het is een mooie manier om contacten te leggen. Ik zorg dan dat de fiets net niet helemaal klaar is, zodat de klant moet terugkomen. Hij krijgt garantie en drie gratis onderhoudsbeurten. Op die manier probeer ik te bereiken dat het contact met de mensen in stand blijft.”

Men waarschuwt elkaar te beseffen wat de ware intenties zijn van de evangelist / fietsenmaker.

Vertrouwen winnen
Slabbekoorn heeft een idee bedacht hoe in rechtstreeks contact te komen met arme Joden en ook hoe bij de Joden in huis te komen. “We willen humanitaire hulp voor arme wijkbewoners opzetten, om ook met orthodox-Joodse vrouwen in contact te komen.” Slabbekoorn repareert bij de een de droger en zet bij een ander Joods gezin een raam. “Zo probeer je vertrouwen te winnen en geleidelijk tot een gesprek te komen. In de gesprekken ervaar ik dat de Heere opening geeft.”
Of de fietsenmaker temidden van juist de zeer gelovige Joodse bevolking van Antwerpen succesvol is, valt te betwijfelen. Toch waarschuwen de Antwerpse Joden elkaar te beseffen wat de ware intenties zijn van de Nederlandse evangelist.

Reacties zijn gesloten.