David Goudsmit voorzitter NIK-bestuur

De Permanente Commissie (bestuur) van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft David Goudsmit uit zijn midden gekozen als voorzitter. David Goudsmit is sinds 2014 lid van de Permanente Commissie. Hij volgt Jonathan Soesman op die te kennen heeft gegeven het voorzitterschap tijdelijk neer te willen leggen in verband met acute privé-omstandigheden die zijn volle aandacht vragen.

Jonathan Soesman: “Ik wil mijn tijd en energie nu aan mijn vrouw, mijn kinderen en mijn (schoon)familie besteden. Ze zijn er altijd geweest voor mij, nu moet ik er voor hen zijn. Voor mij is dat nu niet meer te combineren met de verantwoordelijkheden die mijn gewone werk en het voorzitterschap van het NIK-bestuur in de huidige situatie met zich meedragen. Dan moet ik prioriteiten stellen bij de zaken die er in het leven echt toe doen. Daarmee kan ik het voorzitterschap niet invullen zoals dat nu nodig is en dat heeft mij tot dit besluit gebracht.”
De heer Soesman blijft lid van de PC en zal onder meer de portefeuille sjechita blijven vervullen.

De heer Ryan Palecek die in de vergadering van 17 mei 2017 in de Permanente Commissie werd gekozen, is benoemd tot penningmeester.

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

  • David Goudsmit: Voorzitter, PR/Media, Brit Mila, CJO
  • Donald Pagrach: Personeel & Organisatie incl. OKE; begraafplaatsen; geestelijke verzorging Justitie; geestelijke verzorging Defensie; relatie met IPOR en kehillot in IPOR (met Avi Ovadia); boeken; lid Governance Commissie
  • Jonathan Soesman: NCRZ, rabbinale structuur; OKE rabbinaal; Sjechita; beleggingen; CJO (plv.)
  • Avi Ovadia: Veiligheid / Bij Leven en Welzijn; interreligieuze dialoog / OJEC; relatie IPOR en kehillot in het IPOR (met Donald Pagrach)
  • Ryan Palecek: penningmeester; relatie met Den Haag; relatie met Rotterdam; Opperrabbijn Berlingerfonds; Commissie van Arbitrage
  • David Pappie: herstructurering; relatie met Amsterdam
  • Eldan Santcroos: outreach & onderwijs; Governance commissie

 

Reacties zijn gesloten.