Specerijen / spices

Geactualiseerd:  september 2017 – Updated: September 2017

Algemeen:
Specerijmixen uitsluitend onder rabbinaal toezicht.
Euroma:  (p)
Verstegen:  (p)

Maggi: ongoorloofd

zout
alle merken

——————————————————————

In general:
Spice mixes only permitted under rabbinical supervision.
For all mixes please consult the E-Numbers.

Euroma: (p)
Verstegen: (p)

Maggi: not permitted

salt
all brands

Reacties zijn gesloten.