Joods geestelijk verzorger tot overste bevorderd

David Gaillard, Joods geestelijk verzorger bij de krijgsmacht is gepromoveerd tot luitenant-kolonel. De bij deze rang behorende onderscheidingstekens werden hem deze week op zijn epauletten geschoven door de hoofdkrijgsmachtrabbijn Menachem Sebbag in een ceremonie op de Frederikskazerne in Den Haag in het gebouw van de hoofden geestelijke verzorging van Defensie.
De aanspreektitel voor luitenant-kolonel is overste en dat stond dan ook op de felicitatietaart waarmee de promotie werd gevierd.
Namens het NIK dat de zendende instantie is van Gaillard als geestelijk verzorger naar de krijgsmacht was alg. secretaris Ruben Vis bij de bijzondere gebeurtenis aanwezig.

Reacties zijn gesloten.