NIK en NIG Nijmegen stellen onderzoekscommissie in

De Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen en het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap hebben een onderzoekscommissie ingesteld. De commissie zal onderzoek doen naar de beschuldigingen aan het adres van de rabbinaal functionaris van de NIG Nijmegen. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdende gedragingen in de tijd dat hij jeugdleider was in een jeugdkamp in de Verenigde Staten.
De commissie bestaat uit mr. dr. Edwin Rabbie (voorzitter) en mr. Hester Uhlenbroek. De heer Rabbie is rechter in de Rechtbank Den Haag. Mevrouw Uhlenbroek is verbonden aan ReulingSchutte, een bureau dat onder meer is gespecialiseerd in vertrouwelijk onderzoek.

De rabbinaal functionaris heeft het bestuur verzocht om, tijdens de duur van het onderzoek, ontheven te worden van zijn taken als rabbijn van de NIG Nijmegen.  De rabbinaal functionaris en de NIG Nijmegen achten het in het belang van alle betrokkenen dat hij gedurende de duur van het onderzoek geen werkzaamheden zal verrichten. De rabbinaal functionaris heeft inmiddels laten weten de beschuldiging te ontkennen.

Reacties zijn gesloten.