NIK: Verbod joods-religieuze slachtwijze onacceptabel en onnodig

Het NIK heeft ervan kennis genomen dat de Partij voor de Dieren opnieuw probeert de joods-religieuze slachtwijze te verbieden. Opnieuw, terwijl een dergelijk verbod botst met de vrijheid van religie en terwijl er een convenant is gesloten om het religieus slachten te regelen. Nog geen jaar geleden zijn door het ministerie afspraken over de uitvoering ervan gemaakt. Het convenant wordt nu uitgevoerd en functioneert in de praktijk. Het NIK werkt volgens de standaarden die het ministerie en haar NVWA stellen.

Reacties zijn gesloten.