Lintjes van west tot oost

  • Dit jaar heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd, zoals de vormelijke uitdrukking luidt, om weer een aantal leden van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en van de Joodse gemeenschap in bredere zin een koninklijke onderscheiding toe te kennen.

Daartoe behoren onder meer bestuurders van vier verschillende Joodse Gemeenten.

De eerste die ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem-Alexander werd geëerd was Ko van Wouwe, tot voor kort voorzitter van de Joodse Gemeente Leiden. Hem werden al begin deze week de versierselen behorend bij het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld door de ambassadeur van Nederland in Zwitserland waar Van Wouwe inmiddels woont.

Gisteren bracht de burgemeester van Haarlemmermeer een kennismakingsbezoek aan de Joodse Gemeente Noord-Holland NoordWest in Heemstede. Althans dat was de verwachting die Marten Smits, secretaris van de Joodse Gemeente, van het bezoek had. Smits, inwoner van Haarlemmermeer, was dan ook compleet verrast toen burgemeester Hoes in een zeer persoonlijke toespraak aankondigde hem de versierselen op te spelden behorend bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Michael Guggenheim viert de toekenning van de koninklijke onderscheiding.

De volgende ochtend kreeg Michael Guggenheim, penningmeester van de Joodse Gemeente Bussum dezelfde onderscheiding in zijn woonplaats Abcoude.

In Enschede werd Frank Overweg, voorzitter van de Joodse Gemeente Twente, gedecoreerd en mag zich sinds vandaag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. En er was voor de kehilla Twente nog een onderscheiding want … het lidmaatschap in dezelfde orde viel ten deel aan Jan van Lijf, de secretaris van de Joodse Gemeente Twente.

Aboed Shabi, voorzitter van het Joods Bijzonder Onderwijs (KDV Simcha, basisschool Rosj Pina en Maimonides voor voortgezet onderwijs) werd in zijn woonplaats Amsterdam met het lidmaatschap koninklijk onderscheiden.

In Amstelveen kreeg Hadassa Hirschfeld de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toegekend voor haar inzet ter bestrijding van antisemitisme en racisme, voor diverse initiatieven ter verbetering van de relatie tussen joden en moslims en voor de begeleiding van reizen van 14-15-jarige jongeren naar Auschwitz waar ze ook training krijgen in respect en tolerantie.

Emmy Rädecker-Jacobs werd in Huizen NH onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau voor onder meer haar inzet ten bate van de Joodse Gemeente Bussum, de WIZO en toeziend voogdijschap. Ook is zij namens het NIK bestuurlijk actief voor Joods Maatschappelijk Werk.

Reacties zijn gesloten.