Nederlandse Chazzanoet-traditie steeds meer online te vinden

De Nederlands-Joodse traditie kent een grote verzameling aan vaste melodieën waarop onze gebeden worden gezongen. Het NIK vervult al decennia de taak om Nederlands chazzanoet te behouden en te verspreiden. Jaap Sondervan heeft op zich genomen om de chazzanoettraditie online te zetten en beschikbaar te stellen. Hij zette eerder ook een uitgebreide verzameling chazzanoet van de Portugees-Israëlietische traditie online.

Sjoel in Apeldoorn

Dankzij zijn inspanningen bestaat er sinds kort een website om de noesach en minhagim van de Nederlandse Asjkenaziem te documenteren. Hierin wordt het “wat te doen” gecombineerd met het “hoe het klinkt” door bestaande, dan wel nieuwe opnames online te zetten en te koppelen aan uitleg. Als eerste staan nu de tefilot van Rosj Hasjana en Jom Kipoer online die Michael Bloemendal op verzoek van het NIK in de jaren ’80 heeft ingezongen. Ook de melodieën voor het doechenen (Jacob Sajet z.l.) zijn te beluisteren en de melodieën voor Sjier Hama’alot (bensjen) en zemirot van sjabbat (Moshe Godschalk) staan online.

De website wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met het NIK en gelukkig zijn meerdere experts op het terrein van davvenen en lajenen bereid om hun kennis te delen. De site staat nog maar aan het begin, met G’s hulp zal er nog veel content volgen.

Van de Amsterdamse noesach is door het NIK een box met acht CD’s uitgebracht die zijn ingezongen door oppervoorzanger Hans Bloemendal z.l. en van het chazzanoet van de Groningse oppervoorzanger Juda Vleesschouwer z.l. is onder de naam Ahawat Olam een dubbel-CD gemaakt met tientallen stukken gezongen door de Rotterdamse chazzan Max Seijffers z.l. Ook het materiaal van deze CD’s zal online beschikbaar komen. Voor het Nederlands-Israëlietisch Seminarium gemaakte geluidsopnamen voor sjabbat en de feestdagen staan in de planning om eveneens te worden gedigitaliseerd en online te worden  geplaatst.

Opmerkingen en of aanvullingen zijn altijd welkom.

De NIK chazzanoetsite kunt u voorlopig hier vinden.

De PIG site kunt u hier vinden.

Reacties zijn gesloten.