Impuls voor joods onderwijs op JBO-scholen

Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgt het Joods onderwijs op de scholen van Joods Bijzonder Onderwijs een belangrijke impuls. Docenten van de twee scholen voor basis- en voortgezet onderwijs gaan in samenwerking met de WZO een programma uitwerken voor aanvullend Joods-identiteitsversterkend onderwijs. Daartoe worden voor een periode van vier jaar twee professionele leerkrachten uit Israël aan het JBO verbonden, die zich – in eerste instantie op het Maimonides, maar later ook op Rosj Pina – zullen inzetten voor verbreding en verdieping van het Joods onderwijs.

Nadat het bestuur van het JBO vorig jaar is gestart met het voeren van gesprekken met Israëlische organisaties en instellingen over ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van Joods onderwijs in de diaspora, zijn zij via het Israëlische ministerie van Onderwijs in gesprek geraakt met de World Zionist Organization (WZO). Diverse gesprekken met de ‘Education Department’ van de WZO hebben onlangs geleid tot afspraken over een nauwe samenwerking met de twee scholen.

In deze samenwerking gaan de scholen deelnemen aan het Israeli Educators Program van de WZO. Dit houdt in dat docenten van Maimonides en Rosj Pina in samenwerking met de WZO een programma gaan uitwerken voor aanvullend Joods-identiteitsversterkend onderwijs. Op Maimonides komt er aandacht voor Gemara en Nevie’iem en worden modules ontwikkeld die gericht zijn op Joodse ethiek, Joods leiderschap in politiek en samenleving en een excellentie programma voor Modern Hebreeuws (Ivrit). Ook wil de schoolleiding aanbod gaan ontwikkelen voor verdiepende naschoolse cursussen. Op Rosj Pina gaan de nieuwe leerkrachten het team versterken bij Ivriet en Jahadoet en de ouderraad ondersteunen bij het invullen en organiseren van Joodse evenementen en activiteiten. Ook op Rosj Pina wordt gedacht aan op termijn aanvullend aanbod in verdiepende naschoolse cursussen voor kinderen die daar behoefte aan hebben.

Het Bestuur van JBO meldt dat het project geen extra kosten met zich meebrengt voor ouders omdat de kosten geheel extern worden gedragen; daar heeft JBO sponsors voor gevonden.

Een selectiecommissie van afgevaardigden van beide scholen heeft inmiddels twee uitstekende kandidaten geselecteerd. Zij worden in september in Nederland verwacht. De schoolleiders hebben vastgesteld dat beiden een gedegen onderwijsachtergrond, opleiding en ervaring hebben, ook op het gebied van Jewish Studies, aangevuld met specialismen op het gebied van leerstoornissen zoals autisme, ADHD en een lange lijst aan werkervaring op het gebied van jongerenwerk en –training, o.a. binnen organisaties als Taglit/Birthright, Masa en Bne Akiwa. Ze spreken vloeiend Engels en gaan binnenkort een spoedcursus Nederlands volgen.

Reacties zijn gesloten.