Ruben Vis Blog

I am a Zionist

In mei 1976 werden er ronde witte speldjes verspreid. I am a Zionist met een blauwe davidster stond er op. Het was de tijd dat de Verenigde Naties het Zionisme als racisme hadden bestempeld. Maar Zionisten waren er trots op … Lees verder

Ma nisjtanna

Sederavond is de avond van de vragen. Eigenlijk de avond van het vragen om een verklaring over ogenschijnlijk niet-logische situaties, de avond van het attenderen op dingen die eigenlijk niet kloppen. Van die “hé, hoe kan dat nou?”vragen. De vier … Lees verder

Na Parijs groeit dreiging voor ongedempte putten

Stop doing what Hitler did to you Amsterdam juli 2014

Ruben Vis Toen ik deze week in Parijs was, vond ik het bezoek aan de Joodse buurtsuper het meest onwezenlijke. Geflankeerd door kapsalon en damesmodezaak was het de enige van de drie winkels waar je in gevechtstenue gehulde militairen moest … Lees verder

Am Jisrael chai – acht dagen Chanoeka toont aan hoe zeer het Joodse volk leeft

Am jisrael chai. De woorden klonken zondag uit de mond van opperrabbijn Jacobs bij de inwijding van de nieuwe sjoel voor Noord-Holland noordwest in Heemstede. Am jisraeel chai. Het Joodse volk leeft. En deze acht dagen van Chanoeka bewijzen de … Lees verder

Ze weten meteen dat je joods bent

Kan mijn kind vrij krijgen voor niet-christelijke religieuze feestdagen

Oud en Nieuw,  Nieuwjaarsdag. Ons Joodse Nieuwjaar heeft de neiging vooral aan het begin van het schooljaar te vallen. Bij het NIK worden we jaarlijks geconfronteerd met de consequenties. Vrij op joodse feestdagen, het vormt meer en meer een probleem. … Lees verder

Chanoeka, Kerstmis, Divali, … de verhouding Kerk – Staat is een goed exportproduct

Vorige week stond er een vergelijking van religieuze feesten in de krant. Welke feesten zijn cadeautjes-, eet- of lichtjesfeesten? Kerstmis, Divali, Chanoeka…? Volgens de krant, die Chanoeka afbeeldde met een 9-armige kandelaar, is Chanoeka in ieder geval een cadeautjesfeest maar … Lees verder

Heimisch Heemstede

Heemstede sjoel Glasinlood ramen

Het is zomer, de eerste hete zaterdag van het jaar*. Nog geen jaar zit de Joodse Gemeente Noord-Holland NoordWest in het gebouw in Heemstede, verhuisd vanuit Haarlem. En dus had nog niemand er aan gedacht de waarschijnlijk feilloos werkende airconditioning voor … Lees verder

Vijf miljoen euro voor Namenwand in Wertheim-plantsoentje

Het idee een namenwand in het Wertheimpark neer te zetten houdt het Nederlands Auschwitz Comité al zeker zeven jaar bezig. In het archief van het comité moet een brief liggen van november 2007 waarin onder meer staat: “Als plaats voor … Lees verder

Ariel Sharon’s welkom in de eeuwige en ondeelbare hoofdstad

ariel sharon

Het moet in 2003 zijn geweest dat ik een ontmoeting had met Arik Sharon. In het kantoor van de premier, we zaten in de vergaderzaal met de bekende lichtbruine leren stoelen waar de ministerraad bijeen komt. Arik Sharon werd geflankeerd … Lees verder

“Van hem weten we vrijwel niets”

De eerste Asjkenazische opperrabbijn van Londen wordt in Rotterdam herdacht Door Ruben Vis Afgelopen najaar, in september 2013, werd Ephraim Mirvis de nieuwe Britse opperrabbijn. Mirvis is de elfde opperrabbijn sinds Aaron Hart in 1704 werd benoemd. Eigenlijk de twaalfde, … Lees verder