Hakehillot Nieuws

Sjoel West in Amsterdam bestaat 60 jaar en is springlevend

Sjoel West, de kleine doch steeds bloeiende sjoelgemeenschap in Amsterdam-West, bestaat binnenkort 60 jaar. Erwin Brugmans, voorzitter Sjoelbestuur: “Iedereen is welkom,” aldus Bloeme Evers-Emden z.l., de ‘moeder van Sjoel West’ van 1971 tot haar overlijden vorig jaar. Jammer dat Bloeme de … Lees verder

Slavernij niet als onderdrukking en uitbuiting maar als middel tot reclassering, terechtwijzing en re-educatie

Opperrabbijn R. Evers Het woord slavernij roept alleen negatieve gedachten bij ons op. Niet alleen hoe de Joden in de Tora getroffen werden door de bittere slavernij in Egypte, maar ook de slavernij die we – inmiddels gelukkig – uit … Lees verder

Convenantspartijen maken afspraken over onbedwelmd slachten

De vier convenantpartners NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap), VSV (Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven), CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) en het Ministerie van Economische Zaken (staatssecretaris Van Dam) hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van het convenant onbedwelmd slachten. De partijen … Lees verder

Sjoel van Enschede behoort tot Grootste Museum van Nederland

De sjoel van Enschede, de ‘mooiste synagoge van Nederland’ participeert met ingang van volgende maand in het Grootste Museum van Nederland. Dertien kerkelijke gebouwen zijn geselecteerd die onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Naast de sjoel in Enschede, is de … Lees verder

Prof. Cees Flinterman faalt over Israel-veroordeling in VN-resolutie

De Utrechtse oud-hoogleraar mensenrechten Cees Flinterman kwam onlangs in het nieuws toen hij betoogde dat het goed is dat Saoedi-Arabië in de VN-Vrouwenraad is opgenomen. In 2006 schreef Flinterman over een VN-resolutie uit 1967 waarin Israel volgens Flinterman wordt veroordeeld … Lees verder

Drang om joden te bekeren nestelt zich in Joods Amsterdam èn vanuit Nederland in Joods Antwerpen

In Antwerpen is met verbazing kennis genomen van de motieven van een fietsenmaker die zich in de Joodse buurt heeft gevestigd. Het blijkt om een verhuld christelijk zendingsinitiatief te gaan afkomstig uit Nederland. Een evangelist uit Zeeland heeft zich onder … Lees verder

Drang om Joden te bekeren nog steeds aanwezig – deel 2

De dialoog met christenen kreeg in de jaren ’80 structuur met de oprichting van het OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen. Sindsdien is er dankzij initiatieven als het OJEC veel veranderd. Er zijn via het OJEC contacten gelegd, er is … Lees verder

Drang om Joden te bekeren nog steeds aanwezig – deel 1

De zendingsdrang is nog niet uit Nederland verdwenen ondanks dat de Protestantse en Rooms-Katholieke kerk en diverse andere kerken zending onder Joden hebben afgezworen. Individuele kerkelijke of religieuze groepen, predikanten en theologen proberen nog steeds joden te bewegen zich los te … Lees verder

Omer-tellen, maar welke dag is het precies?

Omer tellen app

Stel je bedenkt dat je nog niet de Omer hebt geteld en je weet niet zeker welke dag het is die je moet tellen. We tellen iedere avond het begin van de nieuwe dag van de Omer, de 49 dagen … Lees verder

Vijf nieuwe Joodse namen op oorlogsmonument Den Ham

Het herdenkingsmonument in Den Ham is afgelopen week voorzien van vijf namen van Joodse inwoners van het Twentse plaatsje die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.   Er woonden bij het uitbreken van de oorlog nog maar heel weinig Joden … Lees verder