Hakehillot Nieuws

Symboliek in het Joodse huwelijk duidt op wijsheid en wijding

Gezin en familie zijn het kleinste sociale netwerk, dat wij kennen in onze maatschappij. Hoe klein deze gezinseenheid ook moge lijken tegenover de overweldigende grootte van de maatschappij als geheel, niettemin is het de belangrijkste nucleus voor de vorming van … Lees verder

NIK en NIG Nijmegen stellen onderzoekscommissie in

De Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen en het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap hebben een onderzoekscommissie ingesteld. De commissie zal onderzoek doen naar de beschuldigingen aan het adres van de rabbinaal functionaris van de NIG Nijmegen. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdende gedragingen in … Lees verder

Dag van het Jodendom: bisschoppen bezoeken synagogen

In het kader van de jaarlijkse dag van het Jodendom die de Rooms-Katholieke Kerk sinds 2008 organiseert, hebben kardinaal Willem Eijk, aartsbisschop van Utrecht, mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en bisschop-referent voor Kerk en Jodendom mgr. Herman … Lees verder

Op gezette tijden een boom opzetten

Het is met opzet dat ik voor de opzet van dit stuk wil laten zien dat een woord meerdere betekenissen kan hebben :-). Daartoe vormt Toe Bisjvat de aanleiding. Toe Bisjvat is de 15e dag van deze joodse maand, de … Lees verder

Straatnaambord opperrabbijn Maarsen gewijzigd

Het straatnaambord van het Rabbijn Maarsenplein is gewijzigd. Aan het straatnaambord is een onderschrift toegevoegd: Isaac Maarsen, 1892 – Sobibor, 1943, opperrabbijn van Den Haag. De aanpassing van de straatnaamborden is nog juist gerealiseerd voordat a.s. zondag op het plein … Lees verder

Tentoonstelling en audiotour Apeldoornsche Bosch

Op het terrein van het Apeldoornsche Bosch komt vanaf 4 februari een permanente audiotour die het verhaal vertelt van de dramatische ontruiming van het Joodse psychiatrische ziekenhuis in 1942. Dat heeft het Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch vandaag bekend gemaakt. De … Lees verder

Sjechieta (kosjere slacht) in nieuwe fase

Op 1 januari is het Convenant Onbedwelmd Slachten volgens Religieuze Riten, dat de joodse gemeenschap via het NIK met de overheid heeft afgesloten, van kracht geworden. Andere partners in het Convenant zijn het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de … Lees verder

NIK werkt aan opzet meldpunt seksueel misbruik, geweld en ander wangedrag

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, NIK, wil dat er een meldpunt komt voor slachtoffers van seksueel misbruik, geweld en ander wangedrag. Dat heeft het NIK vandaag bekend gemaakt. Aan de opzet van een klachtenprocedure en voorlichting, zo mogelijk in overleg met externe … Lees verder

Verklaring ivm De Telegraaf-artikel over rabbinaal functionaris Nijmegen en beschuldiging seksueel misbruik

De Telegraaf bericht vandaag over een rabbinaal functionaris werkzaam voor de Joodse Gemeente Nijmegen en de beschuldiging van seksueel misbruik voor dat hij in Nederland werkzaam was. Het landelijke NIK, het regionale IPOR Opperrabbinaat en de Joodse Gemeente Nijmegen zijn … Lees verder

Nummer 5: opperrabbijn Evers publiceert nieuwste deel van zijn halacha-serie

Opperrabbijn Raphael Evers heeft het vijfde deel van zijn halachische serie Vasjav Verafa gepubliceerd. Net als de andere vier delen bevat het antwoorden op Joods-wettelijke vragen. Sinds de codificatie van de Mondelinge leer in de Misjna en de bediscussiëring daarvan … Lees verder