Hakehillot Nieuws

Laatste wijziging Kasjroetlijst 5779-1 / Latest Update

Amsterdam,  12 TISJRI 5779                           21.09.18   M E D E D E L I N G  5779-1 Het Opperrabbinaat voor Nederland brengt ter kennis van het publiek … Lees verder

Soekot – de Soeka

Rabbijn S. Evers Vier muurtjes en een dak van riet Meer is het niet, meer is  het niet… Deze woorden van het beroemde kinderversje van Clara Asscher-Pinkhof geven een korte beschrij­ving van de soeka. Inderdaad het meest essentiële van de … Lees verder

Rabbijn Jonathan Sacks: tien levensveranderende principes om toe te passen in het nieuwe Joodse jaar

Er zijn banken en accountants die ons vertellen hoe we ons geld moeten investeren. Het Jodendom vertelt ons hoe we onze tijd kunnen investeren. Dat, volgens de Rambam, Maimonides, is waar het bij de aanvang van het nieuwe Joodse jaar … Lees verder

Kinderen bensjen voor Kol Nidré-avond

Jacob zegent Efraim en Menasje, de zonen van Josef.

Kinderen bensjen Voor dat men op Kol Nidre naar sjoel gaat, worden de kinderen gebensjd. De tekst voor jongens staat in het Machzor voor Jom Kippoer (blz XXI). De vrouwelijke vorm, voor het bensjen van de dochters, staat HIER, of … Lees verder

NIK-voorzitter David Goudsmit: “Ik ben en blijf een optimist”

“Het is een nieuw jaar met nieuwe kansen,” zegt David Goudsmit, voorzitter van het NIK-bestuur, met een opgewekte toon in zijn stem. Al zittend aan zijn keukentafel overpeinst hij de afgelopen jaren. Veel reden tot opgewektheid is er namelijk niet: … Lees verder

De Jamim Noraim … een vismenu.

Tijdens de jamim noraim (Hoge Feestdagen) komen we drie keer vis tegen. Door: rabbijn Shmuel Katz De eerste keer is op de avond van Rosj Hasjana. Onder andere de Matte Efraim zegt dat er dan een minhag (gebruik) is om vis … Lees verder

Het eigen denken en kunnen niet tot de voordeur begrenzen

Wij lezen in sefer Beresjiet (15:5) dat Awraham op leeftijd was en ook zijn vrouw niet meer de jongste. G-d kwam toen Awraham vertellen dat zijn kinderen zullen zijn kechochwei hasjamaim larow (als de sterren van de hemel). Als we … Lees verder

Moesaf Rosj Hasjana en de centrale thema’s in het Jodendom

Anie Ma’amien, ‘ik geloof’. Met deze bekende woorden begint Maimonides elk van zijn beroemde dertien geloofspunten. De jood wordt geacht in die dertien punten te geloven. Deze samen vormen volgens Maimonides de essentie van het jodendom.  Andere joodse filosofen zijn … Lees verder

Culemborg krijgt Joods monument

Op woensdagmiddag 5 september wordt het Joodse monument in Culemborg onthuld door burgemeester Gerdo van Grootheest. De plechtigheid begint om 16.00 uur. Het monument ter herinnering aan de verdwenen Joodse gemeenschap in Culemborg komt aan de achterkant van de voormalige … Lees verder

Tesjoewa is bescheidenheid, terugkeer naar ons ware ik, herleven en opnieuw geschapen worden

Gedurende de Hoge Feestdagen gaan er veel gedachten door ons hoofd. We beseffen dat we tesjoewa moeten doen, tot inkeer komen, voordat het te laat is. Tesjoewa, tefilla (gebed) en tsedaka (liefdadigheid) zijn de basis-ingrediënten van onze goede voornemens. Maar … Lees verder