Hakehillot Nieuws

David Goudsmit voorzitter NIK-bestuur

De Permanente Commissie (bestuur) van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft David Goudsmit uit zijn midden gekozen als voorzitter. David Goudsmit is sinds 2014 lid van de Permanente Commissie. Hij volgt Jonathan Soesman op die te kennen heeft gegeven het voorzitterschap tijdelijk neer … Lees verder

Jodenzending duikt opnieuw op in Joods Amsterdam

In Amsterdam wordt sinds een paar dagen gericht zending bedreven onder Joden. Een groep christelijke zendelingen is deze week in Buitenveldert neergestreken om de boodschap over Jezus als messias te verspreiden onder de Joden. Joodse bewoners Gekleed in opvallende t-shirts … Lees verder

Tisja be’Av de nationale rouwdag ter herinnering aan de verwoesting van de eerste en tweede Tempel

kotel-wolkenlichtval-mooi-2005

Binnenkort begint voor Israël de zwaarste vastendag van het Joodse jaar. Bij de Kotel, de Westelijke Tempelmuur in Jeruzalem, zullen maandag 31 juli duizenden Joden tezamen treurend op de grond zitten en klaagliederen opzeggen. En zo gebeurt in tal van sjoels … Lees verder

Onrust over sluiting Marcus als Nederlandse kosjere slagerij ongegrond

Onrust over sluiting van Marcus als Nederlandse kosjere slagerij is ongegrond. Sjechieta is tegen de Europese trend in voor Nederland geborgd. Het afgesloten convenant en het addendum daarop zorgt ervoor dat in Nederland juist wel kosjer geslacht mag blijven worden, … Lees verder

NIK en staatssecretaris ondertekenen addendum convenant onbedwelmd slachten

De vier convenantpartners NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap), VSV (Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven), CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) en het Ministerie van Economische Zaken (staatssecretaris Van Dam) hebben vandaag een addendum (aanvullende afspraken) getekend over de uitvoering van het convenant … Lees verder

Doodgewaand Beth Hachaim komt tot leven

De in de 18e eeuw gestichte begraafplaats van het Noord-Brabantse Eersel met haar ca. 26 graven werd tot in het midden van de 19e eeuw gebruikt. Zij raakte bij velen, zowel in de buurt, als bij de Joodse gemeenschap, totaal … Lees verder

Sjoel West in Amsterdam bestaat 60 jaar en is springlevend

Sjoel West, de kleine doch steeds bloeiende sjoelgemeenschap in Amsterdam-West, bestaat binnenkort 60 jaar. Erwin Brugmans, voorzitter Sjoelbestuur: “Iedereen is welkom,” aldus Bloeme Evers-Emden z.l., de ‘moeder van Sjoel West’ van 1971 tot haar overlijden vorig jaar. Jammer dat Bloeme de … Lees verder

Slavernij niet als onderdrukking en uitbuiting maar als middel tot reclassering, terechtwijzing en re-educatie

Opperrabbijn R. Evers Het woord slavernij roept alleen negatieve gedachten bij ons op. Niet alleen hoe de Joden in de Tora getroffen werden door de bittere slavernij in Egypte, maar ook de slavernij die we – inmiddels gelukkig – uit … Lees verder

Convenantspartijen maken afspraken over onbedwelmd slachten

De vier convenantpartners NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap), VSV (Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven), CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) en het Ministerie van Economische Zaken (staatssecretaris Van Dam) hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van het convenant onbedwelmd slachten. De partijen … Lees verder

Sjoel van Enschede behoort tot Grootste Museum van Nederland

De sjoel van Enschede, de ‘mooiste synagoge van Nederland’ participeert met ingang van volgende maand in het Grootste Museum van Nederland. Dertien kerkelijke gebouwen zijn geselecteerd die onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Naast de sjoel in Enschede, is de … Lees verder