Samenleving, dialoog

Ergernis om vergelijking met nazi-ideologie

Met verbazing maar meer nog met ergernis hebben wij kennis genomen van de vergelijking die u hebt getrokken om uiteen te zetten waarom u meent er goed aan te doen de Amerikaanse Nashville Verklaring in Nederland te planten. Die verklaring … Lees verder

Gedoopt

Begin dit jaar sprak ik voor een zaal vol predikanten over een christelijke drive: de bekering van Joden. Het onderwerp was op hun verzoek gekozen. Mijn betoog voor de predikanten in één zin: Bekering van Joden is in de Nederlandse … Lees verder

De onopgeefbare verbondenheid van de kerk met de Israëlietische looverhut

Ooit, veertig jaar geleden, ontstonden de wortels van het OJEC, Overlegorgaan Joden en Christenen, in een loofhut. De oprichters van het OJEC kwamen voor het eerst bijeen op Soekot en daar in de Soeka werd het overlegorgaan geboren. Ruben Vis … Lees verder

OJCM geeft 70-jarige Wereldraad van Kerken een boodschap mee

Het Overleg Joden, Christen en moslims, OJCM, heeft een verklaring uitgedeeld aan de deelnemers van de vredesloop die het 70-jarig jubileum van de Wereldraad van Kerken markeert. Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd … Lees verder

Doe mee aan EU-enquete over afschaffing zomertijd

“Europa onderzoekt volgend jaar of het vooruit- en terugzetten van de klok wel zin heeft.” Dat schreef het toenmalige NIK magazine Hakehillot in december 2005. We zijn inmiddels ruim twaalf jaar verder. En de discussie is nog steeds gaande binnen … Lees verder

Dreigingsniveau Joodse gemeenschap substantieel

Het dreigingsniveau voor de Joodse gemeenschap in Nederland is substanti­eel. Dit houdt in dat er een grote dreiging is richting de Joodse gemeenschap. De uitkomst van de index die Bij Leven en Welzijn hanteert, is dit jaar 61.5 op een … Lees verder

Protestantse Kerk spreekt, bidt en zingt ter gelegenheid van zeventig jaar Israel

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in zijn zitting op 20 april aandacht besteed aan het zeventigjarig bestaan van de staat Israel. De generale synode is het hoogste bestuurlijke orgaan van de Protestantse Kerk, telt 82 … Lees verder

Juist voor Pesach helpen Joodse leerlingen de Voedselbank

De leerlingen van de Joodse basisschool Rosj Pina zamelen deze week voedsel in voor de Voedselbank Amsterdam. Dit gebeurt juist voor Pesach. Voor Pesach moeten de Joodse huizen ontdaan zijn van chamets, levensmiddelen waarin met name graan is verwerkt. Rosj … Lees verder

NIK: Verbod joods-religieuze slachtwijze onacceptabel en onnodig

Het NIK heeft ervan kennis genomen dat de Partij voor de Dieren opnieuw probeert de joods-religieuze slachtwijze te verbieden. Opnieuw, terwijl een dergelijk verbod botst met de vrijheid van religie en terwijl er een convenant is gesloten om het religieus … Lees verder

Amsterdam zegt JA! tegen Joodse gemeenschap. Politiek tekent Joods Akkoord

Vanavond, 6 maart, is in het Joods Cultureel Centrum het AMSTERDAM JOODS AKKOORD – JA! getekend. Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van vrijwel alle partijen die op basis van de prognoses kans maken op raadslidmaatschap, hebben hun handtekening onder het akkoord gezet. … Lees verder