Samenleving, dialoog

Dreigingsniveau Joodse gemeenschap substantieel

Het dreigingsniveau voor de Joodse gemeenschap in Nederland is substanti­eel. Dit houdt in dat er een grote dreiging is richting de Joodse gemeenschap. De uitkomst van de index die Bij Leven en Welzijn hanteert, is dit jaar 61.5 op een … Lees verder

Protestantse Kerk spreekt, bidt en zingt ter gelegenheid van zeventig jaar Israel

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in zijn zitting op 20 april aandacht besteed aan het zeventigjarig bestaan van de staat Israel. De generale synode is het hoogste bestuurlijke orgaan van de Protestantse Kerk, telt 82 … Lees verder

Juist voor Pesach helpen Joodse leerlingen de Voedselbank

De leerlingen van de Joodse basisschool Rosj Pina zamelen deze week voedsel in voor de Voedselbank Amsterdam. Dit gebeurt juist voor Pesach. Voor Pesach moeten de Joodse huizen ontdaan zijn van chamets, levensmiddelen waarin met name graan is verwerkt. Rosj … Lees verder

NIK: Verbod joods-religieuze slachtwijze onacceptabel en onnodig

Het NIK heeft ervan kennis genomen dat de Partij voor de Dieren opnieuw probeert de joods-religieuze slachtwijze te verbieden. Opnieuw, terwijl een dergelijk verbod botst met de vrijheid van religie en terwijl er een convenant is gesloten om het religieus … Lees verder

Amsterdam zegt JA! tegen Joodse gemeenschap. Politiek tekent Joods Akkoord

Vanavond, 6 maart, is in het Joods Cultureel Centrum het AMSTERDAM JOODS AKKOORD – JA! getekend. Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van vrijwel alle partijen die op basis van de prognoses kans maken op raadslidmaatschap, hebben hun handtekening onder het akkoord gezet. … Lees verder

Ontmoeting Joodse gemeenschap met premier en vice-premiers

Vandaag heeft een afvaardiging van de Joodse gemeenschap van gedachten gewisseld met een delegatie van het kabinet. Van de zijde van het kabinet waren minister-president Rutte, de vice-premiers Ollongren, De Jonge en Schouten en minister Grapperhaus de gesprekspartners. In het … Lees verder

Dag van het Jodendom: bisschoppen bezoeken synagogen

In het kader van de jaarlijkse dag van het Jodendom die de Rooms-Katholieke Kerk sinds 2008 organiseert, hebben kardinaal Willem Eijk, aartsbisschop van Utrecht, mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en bisschop-referent voor Kerk en Jodendom mgr. Herman … Lees verder

Joods-Christelijk en Joods-Christelijk-Moslim Overleggen fel over HaCarmel-aanslag

Het OJEC, Overlegorgaan Joden en Christenen, heeft in felle bewoordingen de aanslagpleger op het kosjere restaurant HaCarmel veroordeeld. “Deze man is gewoon een antisemiet,” aldus het Joods-Christelijke overlegorgaan in een verklaring op haar website. Ook het Overleg Joden Christen Moslims … Lees verder

Jodenzending duikt opnieuw op in Joods Amsterdam

In Amsterdam wordt sinds een paar dagen gericht zending bedreven onder Joden. Een groep christelijke zendelingen is deze week in Buitenveldert neergestreken om de boodschap over Jezus als messias te verspreiden onder de Joden. Joodse bewoners Gekleed in opvallende t-shirts … Lees verder

Drang om joden te bekeren nestelt zich in Joods Amsterdam èn vanuit Nederland in Joods Antwerpen

In Antwerpen is met verbazing kennis genomen van de motieven van een fietsenmaker die zich in de Joodse buurt heeft gevestigd. Het blijkt om een verhuld christelijk zendingsinitiatief te gaan afkomstig uit Nederland. Een evangelist uit Zeeland heeft zich onder … Lees verder