Samenleving, dialoog

Joods-Christelijk en Joods-Christelijk-Moslim Overleggen fel over HaCarmel-aanslag

Het OJEC, Overlegorgaan Joden en Christenen, heeft in felle bewoordingen de aanslagpleger op het kosjere restaurant HaCarmel veroordeeld. “Deze man is gewoon een antisemiet,” aldus het Joods-Christelijke overlegorgaan in een verklaring op haar website. Ook het Overleg Joden Christen Moslims … Lees verder

Jodenzending duikt opnieuw op in Joods Amsterdam

In Amsterdam wordt sinds een paar dagen gericht zending bedreven onder Joden. Een groep christelijke zendelingen is deze week in Buitenveldert neergestreken om de boodschap over Jezus als messias te verspreiden onder de Joden. Joodse bewoners Gekleed in opvallende t-shirts … Lees verder

Drang om joden te bekeren nestelt zich in Joods Amsterdam èn vanuit Nederland in Joods Antwerpen

In Antwerpen is met verbazing kennis genomen van de motieven van een fietsenmaker die zich in de Joodse buurt heeft gevestigd. Het blijkt om een verhuld christelijk zendingsinitiatief te gaan afkomstig uit Nederland. Een evangelist uit Zeeland heeft zich onder … Lees verder

Drang om Joden te bekeren nog steeds aanwezig – deel 2

De dialoog met christenen kreeg in de jaren ’80 structuur met de oprichting van het OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen. Sindsdien is er dankzij initiatieven als het OJEC veel veranderd. Er zijn via het OJEC contacten gelegd, er is … Lees verder

Drang om Joden te bekeren nog steeds aanwezig – deel 1

De zendingsdrang is nog niet uit Nederland verdwenen ondanks dat de Protestantse en Rooms-Katholieke kerk en diverse andere kerken zending onder Joden hebben afgezworen. Individuele kerkelijke of religieuze groepen, predikanten en theologen proberen nog steeds joden te bewegen zich los te … Lees verder

Bisschop Woorts: dankbaarheid voor de ontmoetingen met rabbijn Evers

Rabbijn Evers en bisschop Woorts bij de uitreiking van de eerste exemplaren van een boek over kerkelijke interieurs in Nederland, juni 2016.

Mgr. drs. Herman Woorts, Rooms-Katholiek bisschop-referent voor Kerk en Jodendom, kijkt met dankbaarheid terug op de plezierige ontmoetingen die hij met rabbijn Evers heeft gehad. Mgr. Woorts was namens de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie aanwezig bij het afscheid van rav Evers in … Lees verder

Protestantse kerken sturen Rosj Hasjana-wensen en houden Israelzondag

kerk_en_israel

Ter gelegenheid van Rosj Hasjana 5777 heeft de Protestantse Kerk in Nederland, zoals ieder jaar, een nieuwjaarswens aangeboden aan het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In een brief van scriba René de Reuver en dominee Blom, voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk … Lees verder

Protestantse Kerk bij afscheid rabbijn Evers: voortdurende zoektocht naar goede en vriendschappelijke verhoudingen

evers-2009

Bij het afscheid van rabbijn Raphael Evers schrijft de Protestantse Kerk deze groet op haar website: Raphael Evers neemt afscheid als rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). Raphael Evers is met ingang van 1 september opperrabbijn van de Joodse Gemeente … Lees verder

Derde Joods-Katholieke topontmoeting

CJO Bisschoppenoverleg 2016

Een delegatie onder voorzitterschap van Centraal Joods Overleg (CJO) en een delegatie van van de Nederlandse Bisschoppenconferentie troffen elkaar in het Joods Cultureel Centrum te Amsterdam. Sinds 2008 is het de derde keer dat een dergelijke ontmoeting plaatsvindt. Tijdens het … Lees verder

Rabbijn Evers: Luther-verklaring een zelf-kritische analyse

NIK-rabbijn Raphael Evers in gesprek met de scriba van de Protestantse Kerk, de president van de Lutherse synode, de voorzitter van het Overlegorgaan Joden en Christenen en rabbijn Menno ten Brink en Ron vd Wieken van het NVPJ.

‘Een duidelijke zelf-kritische analyse’, zo noemt rabbijn Evers van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap de verklaring die de Protestantse Kerk heeft opgesteld over Maarten Luther. De kerkhervormer uitte zich uiterst negatief over Joden in zijn tijd, maar is tegelijkertijd een van de … Lees verder