Samenleving, dialoog

Drang om Joden te bekeren nog steeds aanwezig – deel 1

De zendingsdrang is nog niet uit Nederland verdwenen ondanks dat de Protestantse en Rooms-Katholieke kerk en diverse andere kerken zending onder Joden hebben afgezworen. Individuele kerkelijke of religieuze groepen, predikanten en theologen proberen nog steeds joden te bewegen zich los te … Lees verder

Bisschop Woorts: dankbaarheid voor de ontmoetingen met rabbijn Evers

Rabbijn Evers en bisschop Woorts bij de uitreiking van de eerste exemplaren van een boek over kerkelijke interieurs in Nederland, juni 2016.

Mgr. drs. Herman Woorts, Rooms-Katholiek bisschop-referent voor Kerk en Jodendom, kijkt met dankbaarheid terug op de plezierige ontmoetingen die hij met rabbijn Evers heeft gehad. Mgr. Woorts was namens de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie aanwezig bij het afscheid van rav Evers in … Lees verder

Protestantse kerken sturen Rosj Hasjana-wensen en houden Israelzondag

kerk_en_israel

Ter gelegenheid van Rosj Hasjana 5777 heeft de Protestantse Kerk in Nederland, zoals ieder jaar, een nieuwjaarswens aangeboden aan het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In een brief van scriba René de Reuver en dominee Blom, voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk … Lees verder

Protestantse Kerk bij afscheid rabbijn Evers: voortdurende zoektocht naar goede en vriendschappelijke verhoudingen

evers-2009

Bij het afscheid van rabbijn Raphael Evers schrijft de Protestantse Kerk deze groet op haar website: Raphael Evers neemt afscheid als rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). Raphael Evers is met ingang van 1 september opperrabbijn van de Joodse Gemeente … Lees verder

Derde Joods-Katholieke topontmoeting

CJO Bisschoppenoverleg 2016

Een delegatie onder voorzitterschap van Centraal Joods Overleg (CJO) en een delegatie van van de Nederlandse Bisschoppenconferentie troffen elkaar in het Joods Cultureel Centrum te Amsterdam. Sinds 2008 is het de derde keer dat een dergelijke ontmoeting plaatsvindt. Tijdens het … Lees verder

Rabbijn Evers: Luther-verklaring een zelf-kritische analyse

NIK-rabbijn Raphael Evers in gesprek met de scriba van de Protestantse Kerk, de president van de Lutherse synode, de voorzitter van het Overlegorgaan Joden en Christenen en rabbijn Menno ten Brink en Ron vd Wieken van het NVPJ.

‘Een duidelijke zelf-kritische analyse’, zo noemt rabbijn Evers van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap de verklaring die de Protestantse Kerk heeft opgesteld over Maarten Luther. De kerkhervormer uitte zich uiterst negatief over Joden in zijn tijd, maar is tegelijkertijd een van de … Lees verder

Overlijden predikant en theoloog dr. Henk Vreekamp groot verlies voor religieus Nederland

Henk Vreekamp

Maandag 29 februari j.l overleed door een noodlottig ongeval mijn goede vriend dr. Henk Vreekamp, met wie ik nog twee weken geleden een uiterst boeiende samenspraak had. Daar vertelde hij ten overstaan van een zaal vol predikanten hoe hij eerder … Lees verder

Vriendschap, verbondenheid en samen stilstaan bij de bevrijding van Auschwitz

Salaam Shalom 2016

Bij een bijeenkomst van Shalom Salaam, een groepering die Joden en Moslims dichter bij elkaar probeert te brengen,  sprak ik Joden en Moslims, alsmede vele vluchtelingen, die gezamenlijk uit een opvangcentrum in Amsterdam Zuid Oost naar de bijeenkomst in De Hallen … Lees verder

Toe Bisjwat in Utrecht, Arnhem, Breda en Heemstede

Opperrabbijn Jacobs Sjoel Utrecht 2016

Op Toe Bisjwat, het Nieuwjaarsfeest van de Bomen werden in verschillende plaatsen door de Joodse Gemeente bijeenkomsten gehouden. De Joodse Gemeente Utrecht hield een bijeenkomst met opperrabbijn Jacobs van het IPOR. En de avond ervoor zat de zaal boven de … Lees verder

Rabbijn Evers en Protestantse voorman dominee Plaisier ontmoeten elkaar over Luther en de Reformatie

Rabbijn Evers dominee Arjen Plaisier kl 2016

Het werd een bijzonder openhartig gesprek met dr. Arie Jan (Arjan) Plaisier (1956), die sinds 2008 de scriba (secretaris) is van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), het grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland met twee miljoen leden, waarvan 10.000 Lutheranen. … Lees verder