Tora van de week

Parsja Pinchas 5777

Bemidbar/Numeri  25:10-30:1 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen “En zie een man van de kinderen Israëls kwam en bracht nader tot zijn broeders de Midjanietische ten aanzien van Mosjé en de hele gemeente van de kinderen Israëls. En zij huilden … Lees verder

Parsja Balak 5777

Bemidbar/Numeri  22:2-25:9 BALAK (persoonsnaam): Balak, de koning van Moab vreest Am Jisraeël en zendt afgezanten naar de waarzegger Bileam met het verzoek met hen mee te gaan om het Joodse volk te vervloeken. Bileam raadpleegt G’d die eerst nee en … Lees verder

Parsja Choekat 5777

Bemidbar/Numeri  19:1-22:1 CHOEKAT (WET): De bepalingen over de Rode Koe worden uiteengezet: via de as van de rode koe is het mogelijk rein te worden nadat iemand in aanraking is gekomen met een gestorven mens. Mirjam sterft en wordt begraven. … Lees verder

Parsja Korach 5777

Bemidbar/Numeri  16:1-18:32 Jaloezie en machloket Het grootse deel van parsja Korach gaat over het meningsverschil tussen Korach en Mosjé Rabbenoe. Waarom was er zoveel ruzie? Korach meende dat Mosjé Rabbenoe de vervanging van de bechoriem (eerstgeborenen) door de Levie’iem uit … Lees verder

Parsja Sjelach Lecha 5777

Bemidbar/Numeri  13:1-15:41 “Intussen, zowaar Ik leef en de hele aarde vervuld is van de heerlijkheid van G’d, zweer Ik dat al de mannen die gezien hebben Mijn heerlijkheid en Mijn tekens, die Ik verricht heb in Egypte en de woestijn … Lees verder

Parsja Beha’alotecha 5777

Bemidbar/Numeri  8:1-12:16 SPREEK GEEN LESJON HARA! De episode van de ‘kwaadsprekerij’ van Mirjam over haar broer Mosjé aan het einde van deze parsja maakt diepe indruk. Het was een hele subtiele, zelfs complimenteuze `roddel’, die Mirjam met haar broer Aharon … Lees verder

Parsja Bemidbar 5777

Bemidbar/Numeri  1:1-4:20 De positie van de Kohaniem en Levieten tegenwoordig Kohaniem en Levi’iem nemen een belangrijke plaats in in onze parsja: “En G’d sprak tot Mosjé als volgt:  Laat de stam Levie naderen, plaats hem voor Aharon, de priester en … Lees verder

Parsja Behar – Bechoekotaj 5777

SAMENVATTING BEHAR (op de berg): Leviticus 25:1 – 26:2. G’d gebiedt een Sjabbatjaar (Sjemitta) voor het Land: het 7e jaar mag het land niet bezaaid worden. Wat vanzelf opkomt mag men eten. Na 7 x 7 jaar is het 50e … Lees verder

Parsja Emor 5777

SAMENVATTING EMOR (zeg): Wajikra/Lev. 21:1 – 24:23. Kohaniem mogen geen contact met doden hebben; wel mogen ze de begrafenis van de zeven meest nabije familieleden bijwonen maar de Hogepriester mag ook dat slechts op afstand. Kohaniem mogen niet met een … Lees verder

Parsja Acharee Mot – Kedosjiem

Wajikra/Leviticus 16:1-20:27 SAMENVATTING ACHARE MOT (na de dood): Wajikra 16:1 – 18:30 en KEDOSJIEM (weest heilig): Leviticus 19:1 – 20:27 De kohaniem moeten zeer zorgvuldig handelen als ze het Heiligdom betreden en zeker op Jom Kippoer, op de 10e dag … Lees verder

Parsja Tazria-Metsora 5777

Wajikra/Leviticus 12:1-15:33 Samenvatting TAZRIA (conceptie en geboorte): Wajikra 12:1 – 13:59 en  METSORA (voorschriften voor melaatsheid-tsara’at): Leviticus 14:1 – 15:33. Na de bevalling van een zoon of een dochter wordt de kraamvrouw onrein; ze moet een offer brengen. De beriet-mila … Lees verder

Parsja Sjemini 5777

  Wajikra/Leviticus 9:1-11:47 Ook liefde en enthousiasme behoeven leiding en richting Na de zeven dagen van de inwijding van de Tabernakel was de achtste dag bestemd voor de openbaring van G’d aan het volk. Het getal zeven duidt op de … Lees verder

Parsja Tsav 5777

 Wajikra/Leviticus 6:1-8:36 Het verbod om bloed en vet te eten “Alle bloed zult u niet eten” maar we mogen ook geen verboden vetten eten. Rabbi J. Nachshoni gaat in op de achtergronden van deze verboden. Maimonides meent dat vet niet … Lees verder

Parsja Wajikra 5777

Wajikra/Leviticus1:1-5:26 “Wanneer een persoon mocht zondigen en ontrouw mocht plegen jegens G’d en zijn naaste, ontkent hetgeen ter hand gesteld is of het geroofde, of zijn naaste tekort doet, of gevonden heeft wat verloren is en hij ontkent het en … Lees verder

Parsja Wajakheel – Pekoedee 5777

Sjemot/Exodus  35:1-40:38 WAJAKHEEL (bijeenroepen): Mosje draagt op de Sjabbat te houden. Ook vraagt hij opnieuw om bijdragen in natura voor de bouw van de Woning. Naast Betsalel uit de stam Jehoeda wordt Oholiav uit de stam Dan als meesterbouwer aangesteld, … Lees verder

Parsja Kie Tisa 5777

Sjemot/Exodus  30:11-34:35 Het verbod om te tellen De opdracht om het volk te tellen kwam eigenlijk na de zonde van het gouden kalf. Toch staat het in de Tora ervoor: ”Dit is de refoe’a voor de makka – het geneesmiddel … Lees verder

Parsja Tetsawee 5777

Sjemot/Exodus  27:20-30:10 In deze sidra wordt er veel aandacht besteed aan de kleding van de kohaniem (priesters). De borstplaat van de hogepriester bestond uit twaalf edelstenen, waarin de namen van de twaalf stammen waren ingegraveerd. De borstplaat werd over het … Lees verder

Parsja Teroema 5777

Sjemot/Exodus  25:1-27:19 Het Heiligdom: juiste combinatie van geest en materie In Teroema krijgen wij de opdracht een Tabernakel te bouwen. Tegenwoordig is de Tora-ideologie ons geestelijk heiligdom. De Tora verschilt radicaal van zowel de Griekse filosofie als de religieuze christelijke … Lees verder

Parsja Misjpatiem 5777

Sjemot/Exodus  21:1-24:18 “Dit zijn de rechtsvoorschriften: Als je een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar dienen en het zevende jaar gaat hij in vrijheid heen; niets betaalt hij” (Exodus 21:1-2)  In Misjpatiem worden intermenselijke, civiele rechten behandeld. Het civiele … Lees verder

Parsja Jitro 5777

Sjemot/Exodus  18:1-20:23 Samenvatting van de Sidra: Jitro arriveert in het kamp en brengt zijn twee zonen mee (18:1-6) Jitro wordt als een VIP ontvangen. Hij stelt dat G’d de enige ware G’d is nadat hij alle gebeurtenissen rond de uittocht … Lees verder