Tora van de week

Parsja Chajee Sara 5779

Bereesjiet/Genesis 23:1-25:18 “En de leeftijd van Sara was 127 jaar; dit waren de levensjaren van Sara” (Bereesjiet 23:1) Toen Sara hoorde dat haar zoon bijna geslacht werd, slaakte ze zes kreten, die nog steeds de basis vormen voor de zes … Lees verder

Parsja Wajeera 5779

Bereesjiet/Genesis 18:1-22:24 “En toen zei Awraham: ‘Mijn Heer, indien ik toch gunst gevonden moge hebben in Uw ogen” (Bereesjiet 18:3). Het woord ‘Mijn Heer’ is gepunctueerd met een kamats (een lange a- of o-klank), net zoals de G’dsnaam. Onze Chagamiem … Lees verder

Parsja Lech Lecha 5779

Bereesjiet/Genesis 12:1-17:27 “Lech lecha me’artsecha – Ga weg uit je land” (Bereesjiet 12:1) Lech lecha kan gelezen worden als het Hebreeuwse woord lichloech – viezigheid. Wanneer men een parfumerie binnengaat geurt men heerlijk maar wanneer men een leerlooierij betreedt, absorbeert … Lees verder

Parsja Noach 5779 – Saamhorigheid als recept voor een regelrechte ramp

Rabbijn Menachem Sebbag, hoofdkrijgsmachtrabbijn Aan het einde van de sidra Noach, na het verhaal over de zondvloed en de wederopbouw van de wereld, volgt het verhaal over het bouwen van de Toren van Babel. De gehele mensheid wilde gezamenlijk een … Lees verder

Parsja Bereesjiet 5779

Bereesjiet/Genesis 1:1-6:8 De Tora begint met de creatie van alles wat bestaat, o.a. duisternis en licht, de hemellichamen, water en land, alle planten en dieren en tenslotte mensen. G’d schiep dit alles uit het niet. Adam en Eva woonden in … Lees verder

Sjabbat Chol Hamoed Soekot – Groeikracht – Het Teken van Waarachtig Jodendom en Intense Simcha

Exclusieve religie? We lezen over Sjemini Atseret, de achtste dag, die eigenlijk alleen voor het volk Israël bedoeld is. Maar bestaat er wel zoiets als een exclusieve religie, uitverkorenheid? G’d is universeel en schiep het heelal. Vele mensen proberen op … Lees verder

Parsja Ha’azinoe 5779

HA’AZIENOE (luisteren jullie): Dewariem 32:1 – 32:52. Mosje roept hemel en aarde tot getuigen wat er gebeurde in vroeger dagen en schildert hoe het volk zal afwijken – in zeer poëtische taal. Weer worden alle rampen genoemd die over het … Lees verder

Parsja Wajelech 5779

Dewariem/Deuteronomium 31:1-31:30 WAJELECH (en hij ging): Mosjé vertelt het volk dat G’d hem niet de Jordaan laat overtrekken en dat hij de leiding overdraagt aan Jehosjoe’a. Dit is de laatste dag van Mosjé. HaSjeem zal de volkeren aan de overzijde … Lees verder

Parsja Nitsawiem 5778

Dewariem/Deuteronomium 29:9-31:30 NITSAWIEM (staan voor): Mosjé verzamelt het hele volk en waarschuwt hen nogmaals de ge- en verboden te houden en afgodendienst en immoraliteit te verafschuwen. Het Verbond geldt ook voor hen die niet hier zijn. Als dit overtreden wordt, … Lees verder

Parsja Kie Tawo 5778

KIE TAWO (als je komt): Als het Land vrucht draagt, moet je de eerstelingen naar het Heiligdom brengen en een verklaring afleggen dat je alles aan G’d te danken hebt, dat je de geboden hebt uitgevoerd en de opgedragen tienden … Lees verder

Parsja Kie Teetsee 5778

Dewariem/Deuteronomium 21:10-25:19 Kie Teetsee (als je uittrekt): Als een vrouw krijgsgevangene wordt gemaakt en een man begeert haar, dan zijn er tal van bepalingen over een huwelijk met haar. Als een man twee vrouwen heeft en hij houdt van de … Lees verder

Parsja Sjoftiem 5778

Dewariem/Deuteronomium 16:18-21:9 SJOFTIEM (rechters): Rechtvaardigheid moet steeds betracht worden. Afgodendienaren moeten worden onderworpen aan een grondig onderzoek met twee of drie getuigen.G’d kiest een koning voor je uit; hij moet bescheiden zijn in materiele zaken en hij moet een Tora-rol … Lees verder

Parsja Re-ee 5778

Dewariem/Deuteronomium 11:26-16:17 Re’ee (Zie): Als HaSjeem de Bné Jisraëel het Land binnenbrengt moet de zegen worden uitgesproken bij de berg Geriziem en de vloek bij de berg Ebal. Alle afgodstekenen in het Land moeten vernietigd worden. HaSjeem zal een plaats … Lees verder

Parsja Eekev 5778

Dewariem/Deuteronomium 7:12-11:25 EKEV (onderweg naar de beloning): Nogmaals brengt Mosjé de mensen onder ogen dat ze, als ze zich houden aan de geboden, gezegend zullen zijn maar als ze hooghartig zijn, problemen zullen krijgen. Hij brengt het de zonde van … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5778

Dewariem/Deuteronomium 3:23-7:11 WA-ETCHANAN (en ik smeekte): Mosjé smeekt toch het Land te mogen binnentrekken maar G’d weigert dat. Hij kan op de top van de berg Pisga het Land aanschouwen en hij zal Jehosjoe’a aanmoedigen. Mosjé herinnert het volk aan … Lees verder

Parsja Dewariem 5778

Dewariem/Deuteronomium 1:1-3:22 DEWARIEM (Woorden): Dit laatste boek van de Tora wordt ook wel “herhaling van de Tora” genoemd omdat veel van wat in de vier vorige boeken staat, herhaald wordt. De Bné Jisraeel staan op het punt de Jordaan over … Lees verder

Parsja Matot-Masee 5778

MATOT  (staven): Numeri 30:2 – 32:42. Als iemand een eed of een gelofte aflegt dan moet die precies uitgevoerd worden, maar een vader of een echtgenoot kan eventueel de eed of de gelofte van dochter of echtgenote teniet doen. De … Lees verder

Parsja Pinchas 5778

Bemidbar/Numeri 25:10-30:1 PINCHAS (persoonsnaam): Pinchas krijgt van HaSjeem Zijn vredesverbond aangeboden, omdat hij het recht van HaSjeem heeft opgeëist door het leven te nemen van de Midjanietische Kozbi bat Tsoer en haar minnaar Zimri ben Saloe. Tevens beveelt G’d vijandelijkheden … Lees verder

Parsja Balak 5778

Bemidbar/Numeri 22:2-25:9 BALAK (persoonsnaam): Balak, de koning van Moab vreest Am Jisraeël en zendt afgezanten naar de waarzegger Bileam met het verzoek met hen mee te gaan om het Joodse volk te vervloeken. Bileam raadpleegt G’d die eerst nee en … Lees verder

Parsja Choekat 5778

Bemidbar/Numeri 19:1-22:1 Toch heeft de rode Koe veel betekenissen. Het Jodendom kent drie soorten voorschriften: getuigenissen: als wij Sjabbat houden getuigen wij van een Schepping in zes dagen. civiele wetten, die de maatschappij in stand houden. onbegrijpelijke wetten, waarvan de … Lees verder