Tora van de week

Parsja Emor 5777

SAMENVATTING EMOR (zeg): Wajikra/Lev. 21:1 – 24:23. Kohaniem mogen geen contact met doden hebben; wel mogen ze de begrafenis van de zeven meest nabije familieleden bijwonen maar de Hogepriester mag ook dat slechts op afstand. Kohaniem mogen niet met een … Lees verder

Parsja Acharee Mot – Kedosjiem

Wajikra/Leviticus 16:1-20:27 SAMENVATTING ACHARE MOT (na de dood): Wajikra 16:1 – 18:30 en KEDOSJIEM (weest heilig): Leviticus 19:1 – 20:27 De kohaniem moeten zeer zorgvuldig handelen als ze het Heiligdom betreden en zeker op Jom Kippoer, op de 10e dag … Lees verder

Parsja Tazria-Metsora 5777

Wajikra/Leviticus 12:1-15:33 Samenvatting TAZRIA (conceptie en geboorte): Wajikra 12:1 – 13:59 en  METSORA (voorschriften voor melaatsheid-tsara’at): Leviticus 14:1 – 15:33. Na de bevalling van een zoon of een dochter wordt de kraamvrouw onrein; ze moet een offer brengen. De beriet-mila … Lees verder

Parsja Sjemini 5777

  Wajikra/Leviticus 9:1-11:47 Ook liefde en enthousiasme behoeven leiding en richting Na de zeven dagen van de inwijding van de Tabernakel was de achtste dag bestemd voor de openbaring van G’d aan het volk. Het getal zeven duidt op de … Lees verder

Parsja Tsav 5777

 Wajikra/Leviticus 6:1-8:36 Het verbod om bloed en vet te eten “Alle bloed zult u niet eten” maar we mogen ook geen verboden vetten eten. Rabbi J. Nachshoni gaat in op de achtergronden van deze verboden. Maimonides meent dat vet niet … Lees verder

Parsja Wajikra 5777

Wajikra/Leviticus1:1-5:26 “Wanneer een persoon mocht zondigen en ontrouw mocht plegen jegens G’d en zijn naaste, ontkent hetgeen ter hand gesteld is of het geroofde, of zijn naaste tekort doet, of gevonden heeft wat verloren is en hij ontkent het en … Lees verder

Parsja Wajakheel – Pekoedee 5777

Sjemot/Exodus  35:1-40:38 WAJAKHEEL (bijeenroepen): Mosje draagt op de Sjabbat te houden. Ook vraagt hij opnieuw om bijdragen in natura voor de bouw van de Woning. Naast Betsalel uit de stam Jehoeda wordt Oholiav uit de stam Dan als meesterbouwer aangesteld, … Lees verder

Parsja Kie Tisa 5777

Sjemot/Exodus  30:11-34:35 Het verbod om te tellen De opdracht om het volk te tellen kwam eigenlijk na de zonde van het gouden kalf. Toch staat het in de Tora ervoor: ”Dit is de refoe’a voor de makka – het geneesmiddel … Lees verder

Parsja Tetsawee 5777

Sjemot/Exodus  27:20-30:10 In deze sidra wordt er veel aandacht besteed aan de kleding van de kohaniem (priesters). De borstplaat van de hogepriester bestond uit twaalf edelstenen, waarin de namen van de twaalf stammen waren ingegraveerd. De borstplaat werd over het … Lees verder

Parsja Teroema 5777

Sjemot/Exodus  25:1-27:19 Het Heiligdom: juiste combinatie van geest en materie In Teroema krijgen wij de opdracht een Tabernakel te bouwen. Tegenwoordig is de Tora-ideologie ons geestelijk heiligdom. De Tora verschilt radicaal van zowel de Griekse filosofie als de religieuze christelijke … Lees verder

Parsja Misjpatiem 5777

Sjemot/Exodus  21:1-24:18 “Dit zijn de rechtsvoorschriften: Als je een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar dienen en het zevende jaar gaat hij in vrijheid heen; niets betaalt hij” (Exodus 21:1-2)  In Misjpatiem worden intermenselijke, civiele rechten behandeld. Het civiele … Lees verder

Parsja Jitro 5777

Sjemot/Exodus  18:1-20:23 Samenvatting van de Sidra: Jitro arriveert in het kamp en brengt zijn twee zonen mee (18:1-6) Jitro wordt als een VIP ontvangen. Hij stelt dat G’d de enige ware G’d is nadat hij alle gebeurtenissen rond de uittocht … Lees verder

Parsja Besjalach 5777

(Sjemot/Exodus  13:17-17:16) In de Sjierat Hajam lezen we over  “ Ze Keli we’anwehoe” –  dit is mijn G’d en ik wil het Jodendom mooi maken. Wat is de joodse opvatting over esthetiek en schoonheid? Na haar ontmoeting met Rabbi Jehosjoe’a … Lees verder

Parsja Bo 5777

(SJEMOT/EXODUS  10:1-13:16)  Verschillende kanten van één medaille Wanneer wij over het feest van de Uittocht spreken, hebben wij het over Pesach. De Tora noemt het echter “het feest van de Matsot”. Kennelijk bestaat er een verschil in benadering vanuit de … Lees verder

Parsja Wa’era 5777

Parsja Wa’era (Sjemot/Exodus  6:2-9:35) Het besef dat G’d naar ons luistert is de basis van onze spiritualiteit De midrasj vertelt dat de slavernij in Egypte zeer verraderlijk begon. Oorspronkelijk werkten de edelen, ja zelfs koning Pharao, mee aan de bouwprojecten … Lees verder

Parsja Sjemot 5777

Sjemot/Exodus  1:1-6:1 “Dit zijn de namen van de kinderen Israels, die met Ja’akow naar Egypte kwamen” (Sjemot 1:1). Sjemot betekent namen en herinnert ons eraan, dat onze identiteit in Egypte – en ook alle eeuwen daarna – behouden is gebleven … Lees verder

Parsja Wajechie 5777

Bereesjiet / Genesis  47:28 – 50:26 Joseef gaat op bezoek bij zijn zieke vader Joseef gaat op bezoek bij zijn zieke vader. De mitswa (gebod) van het bezoeken van zieken staat centraal in de Joodse traditie, zoals blijkt uit de … Lees verder

Parsja Wajigasj 5777

(Bereesjiet/Genesis 44:18 – 47:27) “Mijn zoon Joseef leeft nog!” (Bereesjiet 45:28) Jehoeda hield een stevig pleidooi voor de vrijlating van zijn jongste broer Benjamin. Geroerd kon Joseef zich niet langer inhouden en openbaarde hij zijn ware identiteit aan zijn broers. … Lees verder

Parsja Mikeets 5777

Vanwaar het grote ideologische conflict tussen het Jodendom en het Hellenisme? Rabbi Shlomo Riskin, opperrabbijn van Efrat Het feest van Chanoeka viert de militaire overwinning van de Joden over de Hellenistische Syriërs in de tweede eeuw voor het begin van … Lees verder

Parsja Wajeesjew 5777

(Bereesjiet / Genesis  37:1 – 40:23) Joseef, de Tsaddiek In de Talmoed wordt Joseef de tsaddiek bij uitstek genoemd. De tsaddiek is de joodse hero. Hoe definiëren wij een held? In de Spreuken van de Vaderen (een boek vol wijsheid) … Lees verder