Tora van de week

Parsja Kie Tawo 5778

KIE TAWO (als je komt): Als het Land vrucht draagt, moet je de eerstelingen naar het Heiligdom brengen en een verklaring afleggen dat je alles aan G’d te danken hebt, dat je de geboden hebt uitgevoerd en de opgedragen tienden … Lees verder

Parsja Kie Teetsee 5778

Dewariem/Deuteronomium 21:10-25:19 Kie Teetsee (als je uittrekt): Als een vrouw krijgsgevangene wordt gemaakt en een man begeert haar, dan zijn er tal van bepalingen over een huwelijk met haar. Als een man twee vrouwen heeft en hij houdt van de … Lees verder

Parsja Sjoftiem 5778

Dewariem/Deuteronomium 16:18-21:9 SJOFTIEM (rechters): Rechtvaardigheid moet steeds betracht worden. Afgodendienaren moeten worden onderworpen aan een grondig onderzoek met twee of drie getuigen.G’d kiest een koning voor je uit; hij moet bescheiden zijn in materiele zaken en hij moet een Tora-rol … Lees verder

Parsja Re-ee 5778

Dewariem/Deuteronomium 11:26-16:17 Re’ee (Zie): Als HaSjeem de Bné Jisraëel het Land binnenbrengt moet de zegen worden uitgesproken bij de berg Geriziem en de vloek bij de berg Ebal. Alle afgodstekenen in het Land moeten vernietigd worden. HaSjeem zal een plaats … Lees verder

Parsja Eekev 5778

Dewariem/Deuteronomium 7:12-11:25 EKEV (onderweg naar de beloning): Nogmaals brengt Mosjé de mensen onder ogen dat ze, als ze zich houden aan de geboden, gezegend zullen zijn maar als ze hooghartig zijn, problemen zullen krijgen. Hij brengt het de zonde van … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5778

Dewariem/Deuteronomium 3:23-7:11 WA-ETCHANAN (en ik smeekte): Mosjé smeekt toch het Land te mogen binnentrekken maar G’d weigert dat. Hij kan op de top van de berg Pisga het Land aanschouwen en hij zal Jehosjoe’a aanmoedigen. Mosjé herinnert het volk aan … Lees verder

Parsja Dewariem 5778

Dewariem/Deuteronomium 1:1-3:22 DEWARIEM (Woorden): Dit laatste boek van de Tora wordt ook wel “herhaling van de Tora” genoemd omdat veel van wat in de vier vorige boeken staat, herhaald wordt. De Bné Jisraeel staan op het punt de Jordaan over … Lees verder

Parsja Matot-Masee 5778

MATOT  (staven): Numeri 30:2 – 32:42. Als iemand een eed of een gelofte aflegt dan moet die precies uitgevoerd worden, maar een vader of een echtgenoot kan eventueel de eed of de gelofte van dochter of echtgenote teniet doen. De … Lees verder

Parsja Pinchas 5778

Bemidbar/Numeri 25:10-30:1 PINCHAS (persoonsnaam): Pinchas krijgt van HaSjeem Zijn vredesverbond aangeboden, omdat hij het recht van HaSjeem heeft opgeëist door het leven te nemen van de Midjanietische Kozbi bat Tsoer en haar minnaar Zimri ben Saloe. Tevens beveelt G’d vijandelijkheden … Lees verder

Parsja Balak 5778

Bemidbar/Numeri 22:2-25:9 BALAK (persoonsnaam): Balak, de koning van Moab vreest Am Jisraeël en zendt afgezanten naar de waarzegger Bileam met het verzoek met hen mee te gaan om het Joodse volk te vervloeken. Bileam raadpleegt G’d die eerst nee en … Lees verder

Parsja Choekat 5778

Bemidbar/Numeri 19:1-22:1 Toch heeft de rode Koe veel betekenissen. Het Jodendom kent drie soorten voorschriften: getuigenissen: als wij Sjabbat houden getuigen wij van een Schepping in zes dagen. civiele wetten, die de maatschappij in stand houden. onbegrijpelijke wetten, waarvan de … Lees verder

Parsja Korach 5778

Bemidbar/Numeri 16:1-18:32 Korach, Datan en Awiram en nog 250 man rebelleren tegen het leiderschap van Mosjé en Aharon. G’d is zeer kwaad en wil de hele gemeenschap vernietigen maar trekt zich de bede van Mosjé en Aharon aan en laat … Lees verder

Parsja Sjelach Lecha 5778

Bemidbar/Numeri 13:1-16:41 Mosjé stuurt twaalf mannen, één van iedere stam, om Kena’an te verkennen. Ze keren na veertig dagen terug en vertellen dat het land inderdaad overvloeit van melk en honing. De vruchten zijn groot en als bewijs tonen ze … Lees verder

Parsja Beha’alotecha 5778

BEHA’ALOTECHA (bij het aansteken): Numeri 8:1 – 12:16 Aharon krijgt een aantal voorschriften, evenals de Levieten. De laatsten assisteren de kohaniem. Toen de tijd gekomen was voor ’t Pesachoffer bleken sommige mannen onrein. Zij krijgen verlof voor een inhaalmogelijkheid, het … Lees verder

Parsja Naso 5778

NASO (neem op): Numeri 4:21 – 7:89. Hier volgen verdere opdrachten inzake het transport van de Tabernakel. Daarna wordt opgedragen iedereen die ritueel onrein is, buiten het kamp te plaatsen. Dan volgt een  richtlijn voor wie zaken ontvreemd heeft. Als … Lees verder

Parsja Bemidbar 5778

BEMIDBAR (in de woestijn): Numeri 1:1 – 4:20. Vierde boek van de Tora. G’d draagt Mosjé op het aantal mannen van 20 jaar en ouder te tellen. Het blijken meer dan 600.000 te zijn. De Levieten worden apart geteld: van … Lees verder

Parsja Behar – Bechoekotaj 5778

Wajikra/Leviticus 25:1-27:34 BEHAR (op de berg): 25:1 – 26:2. G’d gebiedt een Sjabbatjaar (Sjemitta) voor het Land: het 7e jaar mag het land niet bezaaid worden. Wat vanzelf opkomt mag men eten. Na 7 x 7 jaar is het 50e … Lees verder

Parsja Emor 5778

Wajikra/Leviticus 21:1-24:23 Kohaniem mogen geen contact met doden hebben, niet met een gescheiden vrouw huwen en niet onrein of met bepaalde gebreken dienst in de Tempel doen. Alleen kohaniem mogen van geheiligd voedsel eten. Een dier dat geofferd wordt mag … Lees verder

Parsja Acharee Mot – Kedosjiem  5778

Wajikra/Leviticus 16:1-18:30 Op Jom Kippoer, als de Hogepriester het Allerheiligste betreedt, moet hij speciale kleding aantrekken. De offers worden beschreven, waaronder 2 gelijke bokken, waarvan de ene geofferd wordt en de andere, met de zonden van het volk beladen, de … Lees verder

Parsja Tazria – Metsora 5778

Wajikra/Leviticus 12:1-15:33 Koheen 12:1-13:23. Een vrouw wordt ritueel onrein gedurende een week na de geboorte van een jongen en gedurende twee weken na de geboorte van een meisje. Daarna volgt een wachttijd. Een kraamvrouw brengt offers. ► Een aspect van … Lees verder