Tora van de week

Parsja Wajigasj 5778

Bereesjiet/Genesis 44:18-47:27 “Hierop deed Joseef zijn broers uitgeleide en zei tegen hen: ’Vertoornt u niet op de weg’.” (Bereesjiet 45:23). Rasjie geeft op de laatste woorden – “Vertoornt u niet op de weg” – drie verklaringen: Houdt jullie niet bezig … Lees verder

Parsja Mikeets 5778 – Chanoeka

Chanoeka, meer dan een wonder Jaarlijks steken we op Chanoeka de lichtjes aan en vertellen daarmee aan onze huisgenoten en elkaar over het wonder van Chanoeka. Over hoe een voorraadje lampolie genoeg voor een dag liefst acht dagen bleef branden. … Lees verder

Parsja Wajeesjew 5778

Bereesjiet/Genesis 37:1-40:23 “En Joseef bracht kwaad gerucht over hen aan hun vader over” (Bereesjiet 37:2). Onze Aartsvaders en hun kinderen stonden – volgens de Lubavitscher Rebbe – eigenlijk tussen het Noachidische en Tora-systeem in. Met deze beide systemen in het … Lees verder

Parsja Wajisjlach 5778

Bereesjiet/Genesis 32:4-36:43 Ja’akov had het niet makkelijk in zijn leven. Nauwelijks was hij aan Lawan en Esau ontsnapt of  zijn enige dochter Dina wordt geschaakt door Sjechem, de zoon van Chamor. Sjimon en Levi besluiten de stad aan te vallen … Lees verder

Parsja Wajeetsee 5778

Bereesjiet/Genesis 28:10-32:3 “En Ja’akov verliet Be’er Sjewa en ging naar Charan” (Bereesjiet 28:10). De pasoek bevat een schijnbaar overbodige mededeling van het vertrek van Ja’akov – immers als hij naar Charan ging, moest hij Be’er Sjewa wel verlaten! Ja’akovs vertrek … Lees verder

Parsja Toldot 5778

Bereesjiet/Genesis 25:19-28:9 Esau bedriegt Jitschak Een van de redenen waarom Jitschak van Esau hield was omdat Esau hem op een buitengewone manier eerde. Rabbi Sjimon ben Gamlieel zei: “Mijn hele leven heb ik mij ingespannen om mijn vader te eren, … Lees verder

Parsja Chajee Sara 5778

Bereesjiet/Genesis 23:1-25:18 Achtergronden voor de huwelijksceremonie Rabbi Naftali uit Ropsjits zei dat het hem verwonderde dat de huwelijksdag, die zo groots en verheffend is, aan zulke jonge mensen werd overgelaten. Riwka was inderdaad nog erg jong toen zij trouwde maar … Lees verder

Parsja Wajeera 5778

Bereesjiet/Genesis 18:1-22:24 Vier mensen kregen hun naam van G’d voor hun geboorte: Jitschak, Jisma’eel, Sjelomo ha Melech en Josjijahae. Naamgeving is een beslissing voor het leven. Het jodendom hecht bijzonder veel waarde aan persoonsnamen. De Talmoed (B.T. Joma 83b) vertelt … Lees verder

Parsja Lech Lecha 5778

Bereesjiet/Genesis 12:1-17:27 De uitverkiezing van Awraham Koning Nimrod, de koning van het Oer der Chaldeeuwen, de geboorteplaats van Awraham, werd door zijn astrologen gewaarschuwd, dat er een groot gevaar dreigde. De sterren voorspelden dat er een jongen geboren zou worden, … Lees verder

Parsja Noach 5778

Bereesjiet/Genesis 6:9-11:32 De betekenis van de regenboog Genesis/Bereesjiet 9:8 e.v.: ‘En G’d zei tot Noach “Mijn boog plaats Ik in de wolk, en hij zal tot teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Dan gedenk Ik mijn … Lees verder

Parsja Bereesjiet 5778

Het was in ieder geval geen appelboom “En G’d gebood de mens als volgt: Van alle bomen in deze tuin kunt u vrijelijk eten; van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad zult u echter niet eten. Want op … Lees verder

Parsja Ha’azinoe 5778

Dewariem/Deuteronomium 32:1-52 Inleiding Ha’azinoe is één van de tien profetische gezangen die in de loop van de geschiedenis uitgesproken zijn. Het eerste profetische lied werd gecomponeerd door Adam in Gan Eden alwaar hij een danklied voor de Sjabbat zong. Aan … Lees verder

Parsja Nitsawiem-Wajelech 5777

Dewariem/Deuteronomium  29:9-31:30 “En Mosje gebood het volk als volgt: na verloop van zeven jaar, op de bepaalde tijd van het vrijlatingsjaar, op het Loofhuttenfeest, wanneer heel Israël komt, om te verschijnen voor het aangezicht van uw G’d, zult u deze … Lees verder

Parsja Kie Tawo 5777

Dewariem/Deuteronomium  26:1-29:8 DRIE VRAGEN BIJ DE BIKOERIEM Parsjat Ki Tawo begint met de Bikoeriem (eerstelingen). Deze week hebben wij weer eens iets alternatiefs – een Pilpoel (ingewikkelde verhandeling) over deze mitswa (gebod). Drie vragen In de Midrasj staat dat Mosje … Lees verder

Parsja Kie Teetsee 5777

Dewariem/Deuteronomium  21:10-25:19 Jefat To’ar – een hoge moraal in het leger Dat G’d met de zwakken en weerlozen is en zij Zijn speciale bescherming verdienen en krijgen, is een gevleugeld gezegde. De omgang met vrouwelijke gevangenen of burgers laat meestal … Lees verder

Parsja Sjoftiem 5777

Dewariem/Deuteronomium  16:18-21:9 “En de rechters zullen goed onderzoeken en zie, is de getuige een valse getuige, heeft hij valselijk tegen zijn broer getuigd, dan zult gij hem doen zoals hij van plan was zijn broeder te doen. Zo zult gij … Lees verder

Parsja Re-ee 5777

Dewariem/Deuteronomium  11:26-16:17 MAG MEN DE TORA TESTEN INZAKE TSEDAKA? De landbouwgaven nemen een belangrijke plaats in in parsjat Re’ee. De totale religieuze belasting bedraagt ongeveer 20%. Allereerst is daar de Troema Ĝedola. Dit is ongeveer twee procent van de totale … Lees verder

Parsja Ekew 5777

Dewariem/Deuteronomium  7:12-11:25 Bensjen – gemeenschap en individu Dewariem 8:8: “Een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgen- en granaatappelbomen, een land van olie voortbrengende olijfbomen en van dadelhoning.” Dankbaarheid Nadat ons beloofd is, dat wij in het land Israël ‘aan … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5777

Dewariem/Deuteronomium  3:23-7:11 WA-ETCHANAN (en ik smeekte): G’d weigert Mosjé toegang tot het Land. Hij kan op de berg Pisga het Land aanschouwen en Jehosjoe’a aanmoedigen. Mosjé herinnert aan de Openbaring op de berg Sinaï, die voor de hele natie bestemd … Lees verder

Parsja Dewariem 5777

Dewariem/Deuteronomium 1:1-3:22 Dewariem: waarschuwing tegen afgoderij Mosjé richtte zich in het boek Dewariem tot de mensen, die het Land Israël zouden betreden. Daarom wordt regelmatig het verbod op afgoderij benadrukt, opdat de Joden de praktijken van de heidenen uit Kana’an … Lees verder