Interprovinciaal Opperrabbinaat IPOR

IPOR, Postbus 7967, 1008 AD Amsterdam, tel: 020-3018495, fax: 020- 3018491, e-mail info@ipor.nl internet www.ipor.nl

Het Rabbinaat van het IPOR bedient alle kehillot buiten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden en wijkt in die zin af van de andere geografische rabbinaten doordat het een veelheid aan kehillot geestelijke leiding en zorg biedt. Het IPOR wordt bestuurd door het IPOR-bestuur dat wordt gekozen door de IPOR-Raad, die op zijn beurt bestaat uit afgevaardigden van alle in het IPOR-ressort liggende gemeenten.

Opperrabbijn Jacobs houdt een toespraak ter herdenking van de Shoa - HolocaustAan het hoofd van het IPOR-Rabbinaat staat Opperrabbijn J.S. Jacobs, die al meer dan 25 jaar aan het IPOR is verbonden.
De Opperrabbijn van het IPOR heeft onder meer tot taak het leiding geven aan de rabbinale functionarissen en het bijwonen en het houden van toespraken bij herdenkingen, zoals hier in Kamp Amersfoort. Zijn voorganger, Opperrabbijn E. Berlinger, was de eerste die alle toenmalige ressorten die later het IPOR zouden vormen, geestelijke leiding en zorg gaf.
Naast rabbijn Jacobs is een aantal rabbinaal functionarissen binnen het IPOR werkzaam. Zij zijn lokaal en regionaal religieus actief vanuit hun woonplaatsen Almere, Amersfoort, Enschede, Haarlem, Maastricht, Nijmegen en Utrecht en bereizen de rest van hun werkgebied om ook daar hun activiteiten te ontplooien.

Ga door naar: Geschiedenis van het IPOR-ressort

Chanoeka 5765 – eerst omlaag ….. dan omhoog

Reacties zijn gesloten.