Chazzanoet

Nederlands chazzanoetboekje

Tefillot sjebe’al Peh – Hans Bloemendal zingt de synagogale muziektraditie

Ahawat Olam – een dubbel-cd met Nederlands chazzanoet uit Groningen, Rotterdam, …

NIK-voorzitter Ben Blog met chazzan Bloemendal bij de presentatie van de cd-box.

Chazzan Hans Bloemendal heeft op acht CD’s de Amsterdamse chazzanoet-traditie voor het gehele jaar opgenomen. Dit historisch educatieve project is door het NIK tot stand gebracht met het doel de Nederlandse noesach hatefilla (gebedstraditie) vast te leggen opdat het voor het nageslacht bewaard zou blijven en opdat jongere generaties aan de hand van deze collectie CD’s en een boek met de bladmuziek van de eerste CD, zich in deze traditie kunnen bekwamen en er voortzetting aan kunnen geven.


In feite al sinds de jaren ’50, nu zo’n halve eeuw geleden, realiseerde men zich dat het aloude Amsterdamse chazzanoet verloren dreigde te gaan doordat er nog maar weinigen waren die het kenden en hanteerden en doordat er nauwelijks sprake was van een structurele overdracht van de kennis er van. Het was duidelijk dat één ‘stem’ voor de vastlegging er van in aanmerking zou komen; die van Hans Bloemendal, de oppervoorzanger van de Nederlands Israëlietische Hoofdsynagoge in Amsterdam.
De eerste poging de traditie vast te leggen heeft geresulteerd in de grammofoonplaat Sjabbat in Amsterdam waarop Bloemendal een aantal melodieën uit de Vrijdagavonddienst en Sjabbatochtenddienst met koor ten gehore brengt zoals deze voor de oorlog in de Amsterdamse synagogen, met name de Grote en Nieuwe Sjoel, hebben geklonken. Die plaat werd nog door een particulier gefinancierd die het grote belang van de vastlegging van het Amsterdamse chazzanoet onderkende. Later volgden bij het platenlabel van Philips diverse andere grammofoonplaten waarop Bloemendal het vooroorlogs chazzanoet, eigen, inmiddels de Amsterdamse sjoelbezoeker vertrouwde, melodieën en enkele melodieën die ook elders bekendheid genieten, heeft vastgelegd.
Zijn toenmalige platenmaatschappij Philips was voor zo ver bekend de eerste ter wereld die eind jaren ’80 chazzanoet op cd uitbracht met een selectie uit zijn eerdere platen. Inmiddels zijn alle nummers van Bloemendal’s eerdere langspeelplaten op drie cd’s uitgebracht. Daarnaast bracht het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap in samenwerking met zijn platenmaatschappij Universal (als opvolger van Philips) het ‘bensjen van Bloemendal’ uit op een cd-single.

Hoewel het NIK uiteraard een landelijke organisatie is en een breder dan Amsterdams belang aan de chazzanoettraditie hecht, is toch gekozen voor dit project. Daartoe spelen twee factoren een rol. Allereerst staat het Amsterdamse chazzanoet voor een belangrijk deel synoniem aan Nederlands chazzanoet. Voor een belangrijk deel en niet geheel, omdat ook buiten Amsterdam zich chazzanoettradities hebben ontwikkeld. De vervaardiging door het NIK van de dubbel-cd Ahawat Olam met chazzanoet dat ten gehore werd gebracht in onder meer Groningen, Rotterdam, Arnhem, Apeldoorn en Enschede getuigt hier van.
Voorts geldt dat geen ander dan de Amsterdamse oppervoorzanger Bloemendal in aanmerking zou zijn gekomen op zo’n professionele en uitvoerige wijze de chazzanoettraditie vast te leggen, waarmee onmiddellijk gekozen werd voor de primair Amsterdamse invalshoek.

Bestel HIER de cd’ s Tefillot sjebe’al Peh van Hans Bloemendal.

Ahawat Olam – een dubbel-cd met Nederlands chazzanoet

Het NIK publiceerde de dubbel-cd Ahawat Olam met bijna 70 gezangen van Nederlands chazzanoet, gezongen door de Rotterdamse chazzan Max Seijffers z.l.  De dubbel-cd is vergezeld van een uitvoerige beschrijving van de achtergronden en een vergelijking met het Amsterdamse chazzanoet.

De opnames van chazzan Seijffers zijn afkomstig uit een uitgebreide collectie handgeschreven composities voor de Joodse eredienst, afkomstig uit Groningen, dat niet alleen daar maar ook in Rotterdam, Den Haag, Apeldoorn, Enschede en andere plaatsen in het land is gebruikt.

De acht CD’s en het boek Tefillot sjebe’al Peh en de dubbel-cd Ahawat Olam zijn verkrijgbaar voor € 50 + verzendkn., Postbus 7967, 1008 AD Amsterdam, tel. 020-301 8484, fax 020-301 8485, e-mail: boeken@nik.nl

Lees verder:
Rabbijn R. Evers: Chazzanoet in de halacha en in de responsaliteratuur
Mokum – chazzanoet-cd van vooroorlogse Amsterdamse voorzangers
Hans Bloemendal: De taak van de chazzan

Reacties zijn gesloten.