Zijn de vier dagen tussen Jom Kippoer en Soekot van belang?

Jom Kippoer is op 10 tisjrie, Soekot begint op 15 tisjrie. Zijn de daartussen liggende vier dagen die Jom Kippoer en Soekot met elkaar verbinden, van enig belang? Jazeker!

Rambam merkt op dat Jom Kippoer een dag is waarop het ontbreekt aan simcha jetera, terwijl Soekot juist de tijd is van vreugde en ook zeman simchatenoe – het tijdstip van onze vreugde, wordt genoemd. Op verschillende plaatsen wordt gesproken over awodat Hasjeem bejira en awoda besimcha, de dienst aan G-d in ontzag of in vreugde. Het ene wordt gerelateerd aan Jom Kippoer, het andere aan Soekot. Op de tussen Jom Kippoer en Soekot liggende dagen wordt geen Tachanoen (smeekgebed) gezegd.

Volgens de Beth Joseef (Rabbi Josef Karo), omdat in die tijd de bouw van de Beth Mikdasj (Tempel) zal worden beëindigd. Een andere opvatting luidt dat het smeekgebed wordt weggelaten omdat na Jom Kippoer een periode van vreugde aanbreekt.

Dan is het te begrijpen dat deze vier dagen de juiste zijn om de Tempelherbouw te beëindigen: het is de tijd waarop ontzag – jira en vreugde – simcha samenvloeien. Beide gevoelens zijn uiteraard van groot belang bij het functioneren van de Beth Mikdasj (Tempel).

Reacties zijn gesloten.