Wilders wil Nederlandse ambassade naar Jeruzalem terugverhuizen

Het Tweede Kamerlid Geert Wilders heeft in schriftelijke vragen aan minister Bot van Buitenlandse Zaken voorgesteld dat Nederland zijn ambassade terugverhuist naar Jeruzalem. Ook wil het onafhankelijke Kamerlid dat organisaties die de reis van oud-premier Dries van Agt financierden, worden gekort op hun subsidies.

Kamerlid Geert Wilders: terug naar JeruzalemWilders stelde zijn vragen naar aanleiding van de Israelische terugtrekking uit de Gazastrook. Hij vindt dat Israel hier voor moet worden beloond en noemt het vestigen van de Nederlandse ambassade in Jeruzalem als erkenning voor de moedige Israelische stap. Volgens Wilders zou de internationale gemeenschap een teken van steun en waardering moeten geven naar aanleiding van de Israëlische stap op weg naar vrede door de Gaza-strook te ontruimen.

Ambassade verplaatsen
Daarom vraagt de zelfstandige politicus: Bent u bereid er bij de Europese Unie voor te pleiten de nationale ambassades eindelijk te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem? Wilt u als Nederland het goede voorbeeld geven door reeds unilateraal te besluiten de Nederlandse ambassade zo snel mogelijk te verplaatsen van Tel Aviv naar de hoofdstad van Israël, Jeruzalem?
Eind jaren ’70 verplaatsten veel landen, waaronder ook Nederland hun ambassades van Jeruzalem naar Tel Aviv, omdat Israel besloot Jeruzalem uit te roepen tot hoofdstad van de Joodse staat. De annexatie van het in 1967 ingenomen gedeelte van de stad, die historisch steeds de hoofdstad van het Joodse volk was, werd door de meeste landen afgewezen.

Teleurstelling
Tegelijkertijd spreekt Wilders zijn teleurstelling uit over het feit dat ‘de terroristische activiteiten van Palestijnse zijde onverminderd doorgaan.’ Wilders vraagt minister Bot of die bereid is daarover zijn ongenoegen in Europees en bilateraal verband aan de Palestijnse Autoriteit kenbaar te maken.

Strafbaarheid uitspraak ex-premier Van Agt
Ten aanzien van de reis die voormalig CDA-premier Dries van Agt door Israel en de Palestijnse gebieden maakte stelt Wilders vast dat deze, qua inhoud en meningsvorming indruist tegen het Nederlandse regeringsbeleid. Wilders baseert zich daarbij op een uitspraak in de Gelderlander van 16 september waar de oud-premier zegt dat terroristische aanslagen op kolonistenfamilies in bezette gebieden “legitiem verzet” zijn. Wilders vraagt de CDA-minister of een dergelijke uitspraak strafbaar is.

Financiering reis Van Agt
Over de financiering van de door Van Agt ondernomen reis vraagt Geert Wilders aan minister Bot van Buitenlandse Zaken:
Is de reis van de heer Van Agt geheel of gedeeltelijk door de overheid gefinancierd nu een (mede)organisator van deze reis – UCP – een samenwerkingsverband is van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties (zoals de Novib, ICCO, Cordaid, Kerkinactie, Pax Christi en IKV) die deels door de Minister van Ontwikkelingssamenwerking worden gefinancierd?
Acht u het dan gepast dat anti-Israëlreizen die haaks staan op het kabinetsbeleid (indirect) door de overheid worden (mede)gefinancierd of deelt u mijn mening dat dit niet aanvaardbaar is? Wat bent u bereid hieraan te doen? Bent u indien er sprake is van indirecte medefinanciering, bereid de kosten van deze reis te korten op de
subsidies van deze organisaties?

Reacties zijn gesloten.