Chanoeka herdenkt de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem. Was daar dan ooit een tempel?

Het lijkt een retorische vraag. Hebben wij duizenden jaren voor niets Chanoeka gevierd, de herinwijding herdacht, maar ook gevast op 9 aw om de val van de tempel? De vraag is helaas wel degelijk actueel voor wie naar de wereldpolitiek van vandaag kijkt en ziet dat wanneer het over het toekomstige gezag over Jeruzalem gaat, ook maar enige aanspraak, ja zelfs verbintenis, met de Tempel en de Westelijke Muur (Kotel Ma’arawie) niet slechts betwist maar zelfs ontkend wordt.
In januari 2001 verklaarde de door de Palestijnse Autoriteit benoemde moefti van Jeruzalem, tegenover Die Welt: “Er is zelfs niet de kleinste aanwijzing dat een Joodse tempel op deze plaats heeft bestaan. In de gehele stad bevindt zich niet een steen die verwijst naar Joodse geschiedenis.” Recenter heeft ook Arafat zich op dergelijke wijze uitgelaten.

Hun opinie wordt nota bene door eigen publicaties gelogenstraft. In A brief guide to the Haram al-Sharif, uitgegeven door de Opperste Moslimraad in 1930, wordt gezegd dat de Tempelberg een van de oudste van de wereld is. Haar heiligheid dateert van de vroegste tijden. De identiteit als de plaats van Salomo’s Tempel is boven iedere twijfel verheven.” De Koran (34:13 en 17:7) beschrijft de bouw van de Tempel door koning Salomo en de verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel.

De Joodse connectie met de Tempelberg is meer dan 3.000 jaar oud en begint wanneer Awraham er zijn zoon op een altaar bindt ter offering. De berg Moria waar dit plaatsvindt, is de latere Tempelberg. De beide Tempels waren het religieuze en sociale centrum van het Jodendom tot hun vernietiging in respectievelijk 586 voor de gewone jaartelling en 70 na de gewone jaartelling. Na de vernietiging van de Tweede Tempel door de Romeinen ging de controle over de berg in verschillende handen over. Gedurende het begin van het Moslimgezag werd op de plaats van de Tempel de Rotskoepelmoskee gebouwd.

Reacties zijn gesloten.