Chanoeka – Hoeveel coupletten heeft Ma’oz Tsoer ?

Maoz Tsoer is een lied dat in de dertiende eeuw voor Chanoeka werd gecomponeerd door Mordechai ben Izak Halevi die zijn naam als een acrostichon verbond aan de eerste letters van de vijf coupletten. Het zesde couplet – Chasof zero’a – is van een latere tijd. De klassieke melodie voor Ma’oz Tsoer is bij de West-Asjkenazische Joden in zwang sinds de zestiende eeuw en bestaat uit meerdere delen. Het eerste gedeelte was bij de Duitse Joden al in 1450 bekend. De middelste maten komen overeen met een populair Duits strijdlied uit 1504. De melodie voor Ma’oz Tsoer werd gebruikt in 1815 in Londen voor het uitvoeren van het gedicht On Jordan’s banks afkomtig uit de verzameling Hebrew Melodies van lord Byron.

Reacties zijn gesloten.