Chanoeka – Licht versus duisternis

Is er meer reden om lichten te ontsteken dan alleen vanwege het acht dagen-wonder van het kruikje olie dat de menora in de Tempel brandend hield? Onze geleerden verklaren dat de beschrijving van de aarde in het begin van Bereesjiet (1:2) “Weha’arets hajeta tohoe wawohoe, wechosjech al penee tehom – de aarde was woest en leeg, en duisternis boven de oppervlakte van de afgrond”, duidt op de vier overheersingen.
Woest, dat is Babel; leeg duidt op Perzië; duisternis staat voor de Grieken; en de vierde is die der Romeinen. De Griekse overheersing werd met de herinwijding van de Tempel afgeschud. De Grieken wilden het Joodse volk van de Tora en de Mitswot afhouden. Tegenover hun ideaal staat de uitspraak in Misjlee (6:23) Kie neer mitswa, weTora or – de mitswa is een kaars, de Tora een licht.

Reacties zijn gesloten.