Chanoeka – Moet ieder voor zich aansteken? Een of meer Chanoekiot per gezin?

Volgens de Gemara (Sjabbat 21b) steekt het hoofd van het gezin aan, waarmee hij zijn familie ook aan de vervulling van de mitswa heeft verbonden. Daarentegen is het toegestaan om per gezin meerdere Chanoekiot aan te steken.
Onder de Griekse overheersing waren er Joden die meer en minder moeite er mee hadden dat de Grieken hen verboden zich aan de mitswot te houden. Wie de mitswot vervulde vanwege de verplichting zal zich minder bezwaard hebben gevoeld deze niet meer uit te voeren dan degene die de mitswot vervulde met heel zijn hart. De bevrijding van de Griekse overheersing leidde aldus voor de een tot een uitbundiger vreugde dan de ander, gelijk er voor ieder gezin de mogelijkheid nu bestaat de Chanoekavreugde met het ontsteken van een of meer ‘Chanoeka-ijzers’ te vervullen.

Reacties zijn gesloten.