Chanoeka – Waarin onderscheidt Chanoeka zich van andere gebeurtenissen?

Het Chanoekafeest werd ingesteld nadat de TeNaCh werd afgesloten. Het is daarmee het enige feest op onze kalender dat niet in het Oude Testament staat beschreven. Die stelling gaat niet meer helemaal op, sinds in 1948 de staat Israel werd opgericht. Sindsdien vieren we Jom Ha’atsma’oet en sinds 1967 is daar de Dag waarop de Hereniging van Jeroesjalajiem wordt gevierd nog bij gekomen.

De plaatsing van beide laatste dagen op de Joodse kalender moet zoals gebruikelijk bij Joodse beslissingen een tot een eerdere gebeurtenis te herleiden grondslag hebben. De instelling van Chanoeka is zo’n eerdere gebeurtenis. Dat feest, nota bene acht dagen lang, werd dus ingesteld na afsluiting van de TeNaCh en in een tijd dat er geen profeten meer waren om de instelling van het feest te sanctioneren.

Chanoeka heeft, in tegenstelling tot de sjalosj regaliem Pesach, Sjawoe’ot en Soekot geen relatie met natuur of landbouw. Deze drie andere feesten hebben hun historische betekenis, zoals de Uittocht uit Egypte (Pesach) of het geven van de Tora
(Sjawoe’ot) en markeren daarnaast oogstmomenten in de landbouw of een verzoek om dauw of regen. Chanoeka heeft alleen een historisch aspect: de overwinning op de Griekse overheersers, en de wonderbaarlijke duur van het branden van de reine olie gedurende acht dagen.

Reacties zijn gesloten.