Chanoeka – Wanneer vond de geschiedenis van Chanoeka plaats?

Er is een verschil van mening over het jaartal waarin de eerste Tempel door de Babyloniërs werd verwoest. Volgens de ene opvatting is dat het jaar 423 voor de gewone jaartelling. Een andere opvatting plaatst de verwoesting in het jaar 586, dus 163 jaar eerder. Deze onduidelijkheid werkt ook door voor de vraag in welk jaar het Chanoekawonder gebeurde.

Sommigen menen dat het in 164 voor het begin van de gewone jaartelling was dat het Chanoekawonder plaatsvond. Volgens andere geschiedkundige bronnen was het echter het jaar 140 (3622) dus later, dat de opstand van Mattitjahoe en zijn zonen een succesvolle afsluiting kreeg met het opnieuw aansteken van de menora in de Tempel. Volgens deze bronnen heersten de Perzen 34 jaar over het Joodse land en de Grieken daarop volgend nog eens 180 jaar. De Tweede Tempel werd ingewijd in
het Joodse jaar 3408. Daaraan 214 toegevoegd komt uit op: 3622.

Reacties zijn gesloten.