De sjoel van Middelburg bestaat 300 jaar.

Ter ere van het jubileum wordt op woensdagmiddag 21 december een gratis toegankelijk symposium georganiseerd in de Zeeuwse Bibliotheek. De sjoel wordt wekelijks gebruikt door de Joodse Gemeente Zeeland en iedere donderdagmiddag is er gelegenheid het oude gebouw van binnen te bewonderen.

In 2005 herdenken wij dat in 1705 in Middelburg een synagoge werd gebouwd.
Toen 300 jaar geleden de synagoge,een kleine Joodse enclave in de binnenstad van Middelburg, werd gebouwd waren de Middelburgse Joden “Nieuwe Nederlanders” die hier nauwelijks welkom waren. Niet voor niets staat de synagoge achteraf, verscholen achter de huizen van de St Janstraat en de Herenstraat. Hoewel zij werden geduld, slaagden zij er pas na verloop van jaren in om, met behoud van hun Joodse identiteit, te integreren in de Middelburgse gemeenschap. Het heeft vele jaren geduurd voordat deze nieuwkomers werden geaccepteerd als volwaardige medeburgers.

Nieuwe Nederlanders, toen en nu
Hoe verliep de integratie van de Joodse gemeenschap in het verleden? Kan uit deze ervaring een les worden getrokken voor het heden? Zijn er parallellen met de huidige integratieproblematiek?

Ter gelegenheid van dit 300-jarig jubileum wordt door de Stichting Synagoge Middelburg en door de Joodse Gemeente Zeeland, met hulp van B’nai B’rith Loge Hollandia, een mini-symposium georganiseerd op woensdagmiddag 21 december a.s. in de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 te Middelburg. Aanvang 13.00 u. De zaal is open vanaf 12.30 u. De toegang is gratis.
Het thema van dit symposium is: 300 jaar Synagoge Middelburg – Nieuwe Nederlanders, toen en nu.

Naast de positie en emancipatie van Joden, die hier in de 16-de en in 17-de eeuw als nieuwkomers moesten integreren, zal ook de positie van de minderheden nu, die soms moeizaam in onze samenleving hun plaats vinden, worden besproken.
De geschiedenis van de Joodse integratie zal worden behandeld door de bekende historica Prof. Dr R.G. Fuks-Mansfeld en door Mr E.J. Numann, lid van de Hoge Raad.
De heer M. Gelber, B.Sc, voorzitter van Loge Hollandia, zal duidelijk maken dat zelfs een geslaagde integratie de Nederlandse Joden gedurende de oorlog niet heeft geholpen.
Na de pauze komt de positie van de huidige minderheden ter sprake. Hierover zal
Drs J. Ferrier spreken. Zij houdt zich, als directeur van E-Quality, professioneel met deze problematiek bezig. Als laatste spreker zal Dr E.N. Yilmaz, chirurg te Goes, vertellen over haar eigen ervaringen als “Nieuwe Nederlander“. De voordrachten worden afgesloten met een paneldiscussie o.l.v. Drs J. Greven, oud hoofdredacteur van Trouw.

Aanmelden
Wanneer u het mini-symposium wilt bijwonen, stuur dan een bericht naar info@synagoge-middelburg.nl


Extra bezichtingsmogelijkheden 
Ook zullen tijdens het Chanoekafeest enkele extra open dagen worden ingelast zodat u in de synagoge in de Herenstraat 14 een kijkje kunt nemen. Op dinsdag 27 december en op donderdag 29 december is de synagoge geopend van 12.00 u. tot 16.00 u. Op woensdag 28 december van 11.00 u. tot 14.00 u. De komende maanden is iedere tweede donderdag van de maand de synagoge geopend van 12.00 u. tot 16.00 u. Voor groepsbezoek graag contact opnemen met de secretaris van de stichting: 0118-611188 of via info@synagoge-middelburg.nl.

De organisatoren
B’nai B’rith is een wereldwijde Joodse organisatie die zich bezighoudt met Joodse wetenschap en cultuur. De organisatie is onderverdeeld in regionale Loge’s, waarvan Nederland er drie telt. Loge Hollandia, onder voorzitterschap van M. Gelber omvat de Den Haag en Rotterdam.

De Joodse Gemeente Zeeland vervult een centrale rol in Joods Zeeland. Het is een actieve Joodse Gemeente met leden uit de gehele provincie. De Joodse Gemeennte Zeeland maakt deel uit van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en valt onder het Interprovinciaal Opperrabbinaat.

De Stichting Synagoge Middelburg werd in 1987 opgericht met de doelstelling de in 1944 verwoeste synagoge te restaureren. Deze restauratie kwam in 1994 tot stand. Sindsdien is de synagoge het tehuis van de Joodse Gemeente Zeeland en wordt de synagoge door de Stichting Synagoge Middelburg gebruikt voor culturele activiteiten die betrekking hebben op de Joodse traditie

Reacties zijn gesloten.