De Compacte Joodse Codex – de Kitsoer Sjoelchan Aroech is in het Nederlands vertaald

Meer dan dertig jaar geleden begon ik eens met een eerste proeve van een vertaling van het meest toonaangevende halachische werk voor het grote publiek. Maar door verschillende omstandigheden bleef het werk lange tijd liggen. Eindelijk is nu, vlak na Pesach de Kitsoer Sjoelchan Aroech, de verkorte versie van de Joodse Codex, voor het Nederlandstalige publiek ontsloten door drs. Zwi Goldberg uit Natanya, voorheen uit Rotterdam. Er is nu een ‘encyclopedie voor het hele Joodse leven’ in het Nederlands!
Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) geeft het uit. De heer Joseph Elburg uit Amsterdam, penningmeester van de Permanente Commissie (bestuur) van het NIK, was de initiator en heeft het hele project begeleid.

Belang Nederlandse uitgave
Een Nederlandse vertaling van de Kitsoer Sjoelchan Aroech is van belang omdat de Joodse voorschriften en gebruiken de kern vormen van de Joodse religieuze beleving. Belangstellenden, die het Hebreeuws niet machtig zijn, kunnen zich verdiepen in de achtergronden van de Joodse cultuur. De Nederlandse vertaling kan worden gebruikt als leerboek op school. Het is zo geschreven, dat zowel beginners als gevorderden er een praktische handleiding voor het dagelijks leven in kunnen lezen. Voor de meer geleerden vormt deze vertaling een uitgangspunt voor verdere discussie en studie. De Kitsoer Sjoelchan Aroech is ook een naslagwerk voor degenen die geïnteresseerd zijn in bepaalde aspecten van de halacha en leent zich uitermate goed voor zelfstudie. De Nederlandse vertaling is geschreven voor iedereen.

Joods-wettelijk erfgoed
Met de Nederlandse vertaling van de Kitsoer Sjoelchan Aroech kan een breed publiek kennis nemen van het Joods-wettelijk erfgoed. De kern van de Joodse religie wordt gevormd door voorschriften, die het hele Joodse leven omvatten. Het Jodendom kan omschreven worden als een “wetsreligie”. In de loop der eeuwen zijn de meeste grondbeginselen van de halacha (Joodse wet) uitgewerkt in leefregels voor de dagelijkse praktijk. De methode, die hierbij werd gehanteerd, was de Talmoedische uitlegkunde. De halacha (Joodse wet) kan worden gezien als een geïntegreerd informatiesysteem, dat ons in staat stelt de Tora-informatie, die ons medegedeeld werd vanaf de berg Sinaï (3318 jaar geleden), in steeds weer nieuwe levenssituaties te verwerken in het licht van de doelstellingen en normen van de Tora. Het accent hierbij ligt op de juiste levenswandel. Het woord ‘halacha’ komt van de stam ‘gaan’.

Lees HIER verder

Reacties zijn gesloten.