David Gaillard nieuwe geestelijk verzorger in de krijgsmacht

Het Krijgsmachtrabbinaat heeft een nieuwe functionaris. David Gaillard uit Amsterdam treedt per 1 mei in dienst als geestelijk verzorger bij het Ministerie van Defensie. Gaillard heeft als krijgsmachtrabbijn de taak geestelijke verzorging te bieden aan  Joodse militairen en het burgerpersoneel dat bij Defensie werkt. De functie is een deeltijdpositie. De nieuwe krijgsmachtrabbijn is aangesteld op voordracht van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en ressorteert onder de hoofdkrijgsmachtrabbijn Menachem Sebbag.

Ter introductie op de krijgsmacht gaat Gaillard eerst een korte opleiding volgen aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Daarna wordt hij gestationeerd in het Marine Etablissement Kattenburg te Amsterdam, vanwaaruit Gaillard geestelijke verzorging gaat bieden aan cliënten op krijgsmachtonderdelen in het hele land.

Naast zijn deeltijdfunctie bij Defensie werkt Gaillard voor het project Jong Joods dat coördinatie biedt voor jongerenactiviteiten. Zijn werkzaamheden voor de geestelijke verzorging van het Sinai Centrum, waaraan Gaillard tot nu toe verbonden is geweest, zet hij in een beperkt aantal uren voort.

Reacties zijn gesloten.