Joodse grafzerkgegevens op internet beschikbaar

Binnenkort zal worden begonnen met de digitale archivering van het “stenen archief” in Nederland. Matsewot (grafzerken) op Joodse begraafplaatsen die voor 1940 in Nederland zijn aangelegd, zullen worden gefotografeerd en gedocumenteerd op internet te vinden zijn. De uitvoering wordt verzorgd in de vorm van een joint venture van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de Israëlische stichting Amoetat Akevoth – Onderzoek van de genealogie en het familie erfgoed van het Nederlandse Jodendom (A.R.) v/h de genealogische afdeling van de Foundation for Research on Dutch Jewry of the Hebrew University in Jerusalem.

De Hebreeuwse tekst wordt vertaald en verdere van de grafzerk af te lezen personalia worden opgenomen in een database met zoekfunctie. De foto’s en vertaalde Hebreeuwse tekst komen beschikbaar via een internetsite, met daaraan gekoppeld de personalia. De foto’s zijn voorzien van een zgn. blindstempel met de logo’s van NIK en Akevoth.

Aan de personalia worden, waar mogelijk, genealogische informatie en familie historische gegevens toegevoegd, afkomstig uit het Nederlands Joodse Genealogische Gegevensbestand dat al bij Amoetat Akevoth op internet staat. Het databestand komt als het project gereed is, ook in beheer en in het archief van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en per begraafplaats bij de betreffende Joodse Gemeente.

Tot een en ander is besloten als aanvulling op bestaande begraafregisters, herstel van de verdwenen begraafregisters en in het algemeen tot behoud van het “stenen archief” voor het nageslacht. Daarbij komt dat veel nabestaanden, of mensen die op een andere manier in een familierelatie tot de overledenen staan, niet meer in Nederland wonen of om andere redenen niet meer in staat zijn zelf een (regelmatig) bezoek aan de graven te brengen. Daarnaast zijn ook voor genealogisch geïnteresseerden waar ook ter wereld, de grafzerkgegevens van groot belang.

Gegevens welke niet op de internetsite beschikbaar zijn, kunnen bij het NIK worden opgevraagd. Het is evident dat met alle gegevens uiterst zorgvuldig zal worden omgegaan.
Eventuele nadere informatie is verkrijgbaar bij het NIK in Amsterdam, via telefoonnummer 020-3018484 of per e-mail.

Luister HIER naar een radio-interview met NIK-secretaris Ruben Vis.

Reacties zijn gesloten.