Pesach – Vrije keus van de Egyptenaren

Een bekende algemene vraag van Maimonides luidt waarom de Egyptenaren werden gestraft terwijl G’d dit slavenwerk toch had voorspeld, zoals er geschreven staat bij het Verbond tussen de stukken: “Ze zullen hen dienen en ze zullen hen pijnigen, 400 jaar”? De Egyptenaren hebben alleen maar de opdracht van G’d vervuld!

Maimonides legt uit dat ieder van de plaaggeesten de vrije keuze had om de Joden geen kwaad te doen:“G’d had niet over een bepaald individu besloten, dat hij als verdrukker van het Joodse volk zou optreden. G’d zei alleen, dat uiteindelijk de Bné Jisraëel slaven zouden worden in een land dat hen niet toebehoorde”.

Maimonides legt uit dat de Egyptenaren op eigen initiatief en uit eigen beweging de Joden extra verdrukten – meer dan uit de Hemel was besloten. Daarvoor werden de Egyptenaren gestraft.
Volgens Rabbi Chaïm ibn Attar , de Or haChajiem haKadosj, wordt daarom in de tekst heel duidelijk aangegeven, dat “Ik (G’d) hen zal berechten” want alleen G’d weet precies hoeveel iedere Egyptenaar toegevoegde aan verdrukking boven hetgeen besloten was vanuit de Hemel.

Reacties zijn gesloten.