Eerste exemplaar voor opperrabbijn Lau

Opperrabbijn Israel M. Lau heeft het eerst exemplaar van Wasjaf werafa III uitgereikt gekregen door de auteur: rabbijn R. Evers. Het boek is een rabbinaal werk waarin halachische vragen worden beantwoord.
Andere onderwerpen die rabbijn Evers in zijn lijvige boek behandelt zijn onder meer: gebruik van de lift op sjabbat; gebruik van een microfoon op sjabbat; Nederlandse minhagiem; het sjofarblazen; bedanken voor misjloach manot op Poeriem; mag je giraffevlees eten; gioer; mikwe; het toedienen van morfine; orgaandonatie; euthanasie; kerkbezoek van een koheen bij de begrafenis van een lid van het koninklijk huis; AIDS; huwelijkssluiting; voltrekken van echtscheiding; gevonden voorwerpen; piercing; roken.

Onder responsa verstaan we de antwoorden die door rabbijnen gegeven worden op de vragen die hun, veelal door leden van hun gemeente, maar ook van daarbuiten, gesteld worden. De Hebreeuwse term voor responsa is sjeëlot oetesjoevot, hetgeen betekent ‘vragen en antwoorden’.

De vragen kunnen de meest uiteenlopende kwesties betreffen, zoals ook blijkt uit bovenstaande opsomming van een deel van de vragen die rabbijn Evers in zijn boek behandelt.
Ze worden aan de rabbijn voorgelegd, opdat deze op basis van zijn halachische (joods-juridische) expertise zal uitmaken wat in de betreffende kwestie de te volgen gedragslijn dient te zijn. In principe is een door een rabbijn in een zaak gedane uitspraak bindend voor de partij of partijen die om de uitspraak hebben verzocht. Een rabbijn in zijn functie van antwoorder of beslisser wordt ook wel dajan (rechter) genoemd.

Respondenten zijn over het algemeen vooraanstaande kenners van Talmoed en halacha (joodse wet). Meestal waren of zijn het rabbijnen die midden in de maatschappij stonden respectievelijk staan in hun functie als gemeenterabbijn of als rabbinaal rechter.

Opperrabbijn Lau (r) bestudeert het eerste exemplaar van Wasjaf Werafa III. Rabbijn Evers, de auteur, kijkt toe.In het derde deel van Wasjaf Werafa gaat rabbijn Evers onder meer in op vraagstukken bij het totstandbrengen van een eroev. Deze zgn. sjabbatomheining is wenselijk omdat op die wijze het sjabbat-draagverbod buitenshuis opgelost wordt voor het omheinde stuk openbare ruimte. Rabbijn Evers is nauw betrokken bij de totstandkoming van een eroev voor Amsterdam.

Reacties zijn gesloten.