Amsterdams sjabbat-draaggebied weer hersteld

Amstelveen en een groot deel van Amsterdam zijn met ingang van deze sjabbat omheind door een Eroev. Dit betekent dat binnen de eroev-grenzen het draagverbod van sjabbat wordt opgeheven.

Een Eroev heeft in Amsterdam eeuwenlang bestaan, maar disfunctioneerde sinds 1972. Het rabbinaat van Amsterdam heeft meerdere jaren er aan gewerkt de Eroev weer te herstellen en is daar nu in geslaagd. Bewoners van Amstelveen en van een groot deel van Amsterdam kunnen weer datgene dat op sjabbat ook mag worden gebruikt, meedragen op sjabbat.

Waterwegen
In de nieuwsflits die de Joodse Gemeente Amsterdam aan haar leden stuurde staan de globale grenzen van de eroev. De grenzen worden gevormd door een aaneengesloten combinatie van waterwegen: Het IJ, de Nieuwe Herengracht, de Amstel, de Drecht, de Ringvaart Haarlemmermeerpolder, Nieuwe Meer, de Schinkel en de Kostverlorenvaart. Deze waterwegen omzomen een gebied dat nog verder strekt dan grote delen van de hoofdstad en heel Amstelveen. Daarentegen vallen buiten het gebied van de eroev Amsterdam West, Oost/Watergraafsmeer, Zeeburg en Zuid Oost. Voor bewoners van Amsterdam en Amstelveen betekent dit feitelijk dat het gebied tussen de Amstel en Ringvaart/Schinkel tot het gebied van de eroev behoort.
Belangrijke voorzieningen waaronder bijna alle sjoels en twee ziekenhuizen (VU en Amstelland) vallen binnen het Eroev-gebied.

Kaart
Kijk HIER voor een kaart van het eroevgebied Amsterdam-Amstelveen (t/m de Sportlaan). En HIER voor het gehele eroev-gebied van IJ, langs Amstel en Schinkel-Nieuwe Meer-Ringvaart tot Drecht.

Brug
Een niet te openen brug betekent een barrière in de omheining die door waterwegen wordt gevormd. Daarom werd als sluitstuk van de vestiging van de eroev, aan weerszijde van de brug in de provinciale weg N207, over de rivier de Drecht een hoge paal geplaatst. Over de brug in de gemeente Jacobswoude is vervolgens van de ene paal naar de andere een dunne maar stevige draad gespannen, zodat een soort portaal ontstaat dat de barriere opheft.

Speeltuin
De Sjoelcommissie Buitenveldert heeft de komst van de eroev aangegrepen om op de eerste sjabbat dat de omheining functioneert, een ontmoeting te houden in de speeltuin. “Als we allemaal wat lekkers meenemen, wordt het vast een leuke middag. De sjoelcommissie zorgt voor de limonade. Tenzij het regent. (De Eroev is een omheining, geen overkapping!).”

Andere plaatsen
Op weinig andere plaatsen in Europa functioneert een eroev. Naast Amsterdam zijn er eroev-omheiningen in Londen, Antwerpen, Straatsburg, en Venetië (en een jaar nadat de Groot-Amsterdam eroev werd vastgesteld, ook in Wenen). De waterwegen-eroev bevestigt de bijnaam die Amsterdam heeft: Venetië van het noorden. Ook de Straatsburger eroev maakt gebruikt van waterwegen die de stad omringen en van spoordijken.
Tot de Tweede Wereldoorlog bestond naast een eroev in Amsterdam, ook een eroev in Den Haag, Rotterdam, Leeuwarden, Groningen (ingesteld door opperrabbijn S. Dasberg in 1937 met gebruikmaking van kanalen en spoordijken), en Den Helder (gemaakt door opperrabbijn Ph. Frank in 1938). De Eroev in Amsterdam is in 1912 uitgebreid (nadat in 1905 een daartoe vervaardigd palenplan door de gemeente Amsterdam was afgewezen) en in de jaren ’30 is de Watergraafsmeer er aan toegevoegd.
Op een tentoonstelling over de Sjabbat in 1933 in Amsterdam gehouden, werd een schilderij getoond van de brug bij het Leidseplein waarop de zgn. Leidse ketting te zien was. Toen de Amsterdamse bruggen niet meer ophaalbaar werden, fungeerden aan de bruggen bevestigde kettingen als onderdeel van de Eroev-omheining.
Ook heeft er op enig moment een Eroev bestaan in Maarssen. De eroev van Maarssen bestond al in de achttiende eeuw en was voorzien van houten verschuifbare hekken die de Vecht konden afsluiten en een daartoe speciaal gewijzigde draaibaar te openen brug.

De Rotterdamse Eroev werd ook voornamelijk door waterwegen gevormd, te weten: Nieuwe Maas, Boerengat, Boezem, Noorderkanaal, Schiekanaal, Schie en opnieuw Nieuwe Maas. De Rotterdamse eroev, nog uitgebreid in 1939, kwam in 1954 definitief teneinde toen het Boerengat deels werd gedempt na het verdwijnen van het Maasstation.

Reacties zijn gesloten.