61e verjaardag van de Medienat Jisraeel: de band met het land

“Vandaag vieren wij het 61-jarige bestaan van de Staat Israël. Mazzal tov!
Juist op deze momenten staan wij samen, vastberaden in onze tefillot, gebeden, in onze gedachten, in onze hoop. Am echad ba’arets – wij staan als één man achter Israël.”Aldus rabbijn R. Evers bij de viering van Jom Ha’atsma’oet, de Onafhankelijkheidsdag van Israel. Rabbijn Evers sprak bij de sjoeldienst die Bne Akiwa jaarlijks op deze dag organiseert.
Rabbijn Evers vertelde zijn gehoor hoe de ambassadeur van Israël zich gesterkt voelt door de reactie vanuit de Joodse gemeenten. “Door onze aandacht voor alles rond Israël, zeker de afgelopen winter. De verbondenheid tussen onze Joodse Gemeenten en de staat Israël doet hem bijzonder goed. Maar nog veel belangrijker is dat Israël ons sterkt, in onze Jodendomsbeleving, onze identiteit, ons volksbestaan, onze beleving van de echtheid en waarheid van de Tora.”

Rabbijn Evers signaleert twee rode lijnen in Tenach: de belofte van het land Israël en de strijd tegen de afgoderij. Vervolgens legt hij de band met het land Israel als volgt uit.

Rabbi Jehoeda Halevi (1095-1150, Toledo, Granada, Cordova, Israël) was een van onze grootste filosofen. Zijn liefde voor en zijn verlangen naar Jeruzalem en Zion heeft hij uitgewerkt in zijn gedichten.
Zijn liefde voor het Heilige Land werd ingegeven door het gevoel dat men alleen daar echt Joods kon zijn. Op zijn vijftigste trok hij naar Israël. De reis duurde vijf jaar. Toen hij Jeruzalem bereikte, scheurde hij zijn kleren en kroop hij verder op zijn knieën naar de Heilige Stad. Hij werd daar opgewekt tot zijn beroemde liturgische gedicht: “Zion, vraagt gij niet naar het lot van uw gevangenen”. Op dat moment werd hij doodgetrapt door een Arabische ruiter.

In zijn boek Koezari geeft Rabbi Jehoeda Halevi aan, dat Israël gezien wordt als de broedplaats voor Jodendom, voor die extra kwaliteit van Am Jisra’eel, die aanstaande parsja weer centraal staat: kedoesja.
De Koezari legt het uit: voor iedere soort planten en dieren zijn verschillende streken beter of juist minder goed. De ene plantensoort groeit beter op een berg en de ander beter in dalen. Sommige vruchten kunnen alleen gedijen in een warm klimaat. Andere groeien beter in een gematigd klimaat terwijl sommige bomen alleen in koude klimaten voorkomen.

Am Jisrael, het Joodse volk heeft een goede omgeving nodig om tot groei en bloei te komen.
In het land Israël is de Sjechina, G-ddelijke Aanwezigheid sterker vertegenwoordigd dan in de rest van de wereld. Daar kunnen we groeien, spiritueel hoger reiken, onszelf zijn en ons verbinden met het G-ddelijk element en tot de hoogste ontplooiing komen.

Reacties zijn gesloten.