Pesach – Het stempel van G’d; de Chacham vs. de Rasja

Waarin bestaat nu eigelijk het verschil tussen de vraag van de Chacham (wijze) en de woorden van de Rasja (de slechterik)? De Talmoed (B.T. Sjabbat 55) stelt dat Rabbi Channina van mening is “dat het stempel van G’d waarheid is”.
Rasji legt uit dat het Hebreeuwse woord waarheid (emmet) uit de volgende letters bestaat: de eerste letter is een Allef, de eerste letter van het alfabet. De Mem is een van de middelste letters en de Taav is de laatste letter van het alfabet. Dit duidt op de vers: “Ik ben de eerste, Ik ben de laatste en Ik blijf hetzelfde”. Bestendigheid.
Daarom zegt de Chagam: “Hetgeen G’d jullie geboden heeft” met het woordje et-chem omdat de wijze zoon volledig gelooft dat G’d Allef – de eerste – was, Chaf-Mem – de middelste letters – is en Taav – de laatste letter – zal zijn.

De Rasja (slechterik) gelooft echter alleen maar in zichzelf en de concrete wereld om zich heen. Hij ziet alleen het heden. Daarom vraagt hij: “Wat is deze dienst voor jullie?”. Hij gebruikt het woord `lachem’, dat allemaal middelste letters bevat en waarmee hij aangeeft dat hij alleen maar gelooft in het heden en de geneugten van het nu. Het verleden en de toekomst vergeet hij en daarom staat er ook: “omdat hij zichzelf heeft uitgesloten van de gemeenschap” met het woordje et = Allef-Taav. Hij gelooft niet in Allef en Taav, het verleden en de toekomst en daarom ontkent hij het G’ddelijke Scheppingsplan dat een duidelijk begin heeft en ergens toe leidt. Er is meer dan enkel het heden.

Nog even verder over “het stempel van G’d dat waarheid heet”. De Gerer Rebbe (Imré Emet) stelt, dat toen Mosjé Rabbenoe G’d vroeg hoe hij de Joden ervan kon overtuigen dat al zijn woorden van G’d kwamen, G’d hem antwoordde: “Ik zal zijn wie Ik zal zijn” (Sjemot 3:14). “Ik zal zijn” heeft getallenwaarde 21. Wanneer men 21 met 21 vermenigvuldigt, resulteert het getal 441. Dit is exact de getallenwaarde van het woordje emet – waarheid.

De remedie van de Rasja is eenvoudig:”Maak zijn tanden stomp”. Wanneer we de getallenwaarde van het woordje ‘zijn tanden’ (sjinaw), dat 366 bedraagt, aftrekken van het woord rasja (slechterik =570), resteert de getallenwaarde van het woordje tsaddiek = 204.

Reacties zijn gesloten.