Bussum

De Joodse Gemeente Bussum profileert zich graag – en terecht ! – als een full service kehilla. Met veel aandacht voor religie, cultuur, onderwijs en onderlinge communicatie, een terechte betiteling van een kehilla die trouwens nog geen honderd jaar oud is. Elke week worden er op sjabbatochtend diensten verzorgd in de synagoge. Deze diensten starten vanaf 9:30 uur. Natuurlijk zijn er ook diensten en sociale activiteiten tijdens de feestdagen. En zo nu en dan heeft de dienst, die wordt geleid door een vaste chazzan, een bijzonder karakter doordat er bijvoorbeeld veel wordt gezongen. In Bussum word je in sjoel van harte verwelkomt. Ook als je voor de eerste keer, of na heel lang niet in een sjoel te zijn geweest, over de drempel stapt.

De Joodse Gemeente Bussum is uitgever van het blad Kolbo, dat staat voor Kol = stem en Bo = Bussum en omgeving. Kolbo: De stem van Bussum en Omgeving, het magazine van de Joodse Gemeente Bussum, verschijnt zes keer per jaar. Tevens krijgen de leden vier keer per jaar het magazine van het NIK: “Hakehillot”. Daarnaast is Bussum ook online, met een eigen website: www.nig-bussum.nl

Jeugd, jongeren, kinder/speelkamer
Elke week zijn er voor kinderen vanaf 5 jaar Joodse lessen. Bij deze lessen wordt gebruikt gemaakt van het door het NIK ontwikkelde leerprogramma JELED dat verschillende instap niveaus kent. Jongens en meisjes kunnen tevens begeleiding krijgen voor hun bar / bat mitswa.
Tijdens de feestdagen worden er speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen. Voorbeelden hiervan zijn de kinderseider en de feestelijke Chanoeka en Poerim vieringen.
Kinder/speelkamer: De Joodse Gemeente Bussum beschikt sinds kort over een speciaal ingerichte speelkamer. Kinderen kunnen gebruik maken van diverse joodse spelletjes en boeken, een computer, enzovoort zodat zij gedurende diensten ongestoord kunnen spelen.

Huiskamerbijeenkomsten
De Joodse Gemeente Bussum organiseert zeer regelmatig leeravonden over diverse Joodse onderwerpen. Deze avonden vinden plaats bij verschillende leden. Als u ook zo’n huiskameravond wilt bijwonen, neem dan contact. Daarnaast zijn er sociale en culturele activiteiten: een barbeque of een Israelische filmavond.

Sinds 1917
Bussum Veldman gebouw Centraal Blad Israelieten 1918De Joodse Gemeente Bussum is, in tegenstelling tot de meeste Joodse Gemeenten in Nederland, een nog “jonge” gemeente. De stichting ervan vond plaats in 1917. Lang daarvoor, midden 18e eeuw, was er al een Sefardische Joodse Gemeente in Naarden. Naarmate de verbindingen met het Gooi beter werden, mede naar aanleiding van de aanleg van de spoorverbinding Amsterdam – Amersfoort, kwamen er meer Amsterdammers in het Gooi wonen. Onder hen was ook een aantal Joden. Deze laatste categorie ging veelal in Bussum wonen en in tegenstelling tot twee eeuwen daarvoor, waren dit meestal Asjkenasische Joden, die zich niet zo thuis voelden in een Sefardische omgevingen en die ook de afstand naar Naarden te groot vonden. Rond 1917 besloten zij een eigen Gemeente te stichten. Eerst werden er op sjabbatot diensten gehouden in kosjer pension “Gans” aan de Kr. Englaan 9. Korte tijd werd er gebruik gemaakt van een eigen sjoelgebouw aan de Hoogeweg, dat al spoedig te klein werd.

Het huidige pand, daterend uit 1918 en gelegen aan de Kromme Englaan, is oorspronkelijk door architect H.P. Sijmons als kerkgebouw ontworpen voor de Hersteld Apostolische Gemeente. Het Centraal Blad voor Israëlieten meldt in mei 1918 de aanstelling van J. Veldman en de overgang met zijn komst naar het gebouw aan de Kromme Englaan. In september 1931 werd het gebouw verbouwd onder leiding van architect J.S. Baars. Ongeveer daarmee samenvallend werd de Joodse Gemeente Naarden wegens gebrek aan leden opgeheven. De synagoge in Bussum werd in 1956 vergroot en in 1983 gerestaureerd. Een belendend perceel werd aangekocht en als cultureel en ontmoetingscentrum centrum ingericht en verbonden met het oorspronkelijke sjoelgebouw.
In 2013 haalde de Joodse Gemeente Bussum een nieuwe speciaal voor de kehilla geschreven sefer Tora binnen.

Locaties die bij deze gemeente horen:
Bussum, Blaricum, Huizen, Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg, Weesp (en door de samenwerking en voorgenomen fusie met de Joodse Gemeente Hilversum ook: Hilversum, Laren, ‘s Graveland, Kortenhoef en Loosdrecht), waardoor er één Joodse Gemeente voor het hele Gooi ontstaat.

Lees ook:

Reacties zijn gesloten.