Joods Nederland: geef aan Haïti.

Op allerlei manieren draagt ook Joods Nederland bij aan de hulp voor het door een gigantische aardbeving getroffen Haïti. Het Joods Humanitair Fonds geeft en roept op te geven ten bate van de ondersteuning van al in Haïti aanwezige Israëlische reddingsteams. De Joodse Gemeenschap in Nederland blijft niet onverschillig over de humanitaire ramp die in Haïti plaatsvindt als gevolg van de aardbeving. Verschillende initiatieven zijn tot stand gekomen. De voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam, Ronnie Eisenmann, vroeg al snel nadat de ramp zich had voltrokken om steun en de rest van Nederland te volgen in het overmaken van geld voor Haïti.
“De noodkreet van uw broeder is vanuit de aarde te horen; Haïti is getroffen door een van de grootste natuurrampen van de afgelopen jaren. De Tora geeft ons de opdracht om niet te zitten als een ander hulp nodig heeft. Lo Ta’amod al dam re’echa, (Wajikra 19:16). Joodse Gemeenten in de hele wereld zetten zich dan ook in om noodhulp te geven aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Ook de Joodse Gemeente Amsterdam roept iedereen om invulling te geven aan deze mitswa en de inwoners van Haïti te steunen, en herinner de slachtoffers in uw tefillot (gebeden).”

Haïti was het onderwerp in de klassebespreking van groep 8 van de Joodse basisschool Rosj Pina in Amsterdam. De leerlingen hebben vervolgens met elkaar van gedachten gewisseld over wat het beste zou zijn om de bevolking daar te helpen. Ze kwamen tot de slotsom zelf gemaakte creatie’s aan familie, vrienden en buren te gaan verkopen. De opbrengst is voor Haïti.

Het Joods Humanitair Fonds heeft 10.000 Euro ter beschikking gesteld. Het is de bedoeling met het door het fonds gedoneerde en door het fonds in te zamelen geld zoveel mogelijk de al in Haïti aanwezige Israëlische reddingsteams te ondersteunen.

Het Joods Humanitair Fonds heeft een bankrekening geopend met het nummer 60.21.43.187, voor hulp aan de slachtoffers. Al het geld dat op deze rekening binnenkomt, is bestemd voor Haïti. Hoewel één van de doelstellingen van Fonds de hulp is aan slachtoffers van conflictsituaties, is het in dit bijzondere geval uitgebreid naar de slachtoffers van deze catastrofe.

Een Israëlisch medisch team, dat bestaat uit 220 personen, is zeer voortvarend te werk gegaan. Het heeft een noodhospitaal opgezet, waar 500 patiënten per dag geholpen kunnen worden. In het veldhospitaal is een zwangere vrouw bevallen van een zoon, dat ze uit dankbaarheid ‘Israel’ heeft genoemd.
Het veldhospitaal is uitgerust met een apotheek, kinderafdeling, radiologie afdeling, intensive care unit, twee operatiekamers, en een eerste hulp- chirurgie- interne- en kraamafdeling. Er zijn 90 operaties uitgevoerd en 5 kinderen ter wereld gebracht, waarvan twee te vroeg geboren. Bekijk HIER een filmpje over de Israelische inzet. De Israëlische humanitaire hulp wordt met het Internationale Rode Kruis gecoördineerd.
Een Israelische Search & Rescueteam heeft een vrouw van onder het puin bevrijd, zes dagen na de aardbeving.

Het Joods Humanitair Fonds roept iedereen op de slachtoffers van de natuurramp te helpen. Het fonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dus giften aan het Fonds zijn aftrekbaar voor de belasting.

Joods Humanitair Fonds te Den Haag, rekeningnummer: 60.21.43.187 onder vermelding van “hulp Haïti”.

Reacties zijn gesloten.