Leeuwarden

De Joodse Gemeente Leeuwarden is een kleine kehilla, die de hele provincie Friesland omvat. Op gezette tijden en in ieder geval op de Hoge Feestdagen wordt de sjoel voor diensten gebruikt.

Het interieur van de sjoel is afkomstig uit Gorredijk. Gedurende vele jaren is er op zondagavond Gemara (Talmoed)les gegeven, die gevolgd werd door 6-8 personen. Kinderen krijgen les van rabbijn Shmuel Spiero, die ook graag les wil geven aan volwassenen.

De oorspronkelijke synagoge is in 1964 verkocht voor een symbolische gulden aan de gemeente Leeuwarden. De inventaris van die sjoel is overgebracht naar Kfar Batya, een jeugddorp in Ra’ana in Israel, daar wordt het dagelijks gebruikt, dat stemt tot tevredenheid.

Leeuwarden was de zetel van de opperrabbijn van Friesland. Illustere opperrabbijnen waren de rabbijnen Dusnus, Rudelsheim, Davids en Levisson.

De archieven zijn ondergebracht bij het Rijksarchief, tegenwoordig « Tresoar ». Ook de Joodse en Jiddische bibliotheek van de heer Fuks z.g. is daar ondergebracht. Dat omvat een schat aan Joodse boeken. De heer Fuks heeft dat aan Friesland geschonken, omdat in Friesland zoveel onderduikers ondergebracht en gered zijn.

De Joodse Gemeente Leeuwarden is per e-mail te bereiken: nigleeuwarden@live.nl

Locaties die bij deze gemeente horen:
Leeuwarden, Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Boarnster­him, Bolsward, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Hee­renveen, Kollumerland c.a., Leeuwarderadeel, Lemsterland, Littenseradiel, Menaldumadeel, Nijefurd, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Skarsterlân, Smallingerland, Sneek, Terschelling, Tietjerksteradeel, Vlieland, Weststel­lingwerf, Wûnseradiel, Wym­brit­seradiel

Lees ook:

Reacties zijn gesloten.