Joodse Gemeente bedankt voor vervroegd herdenken in Zierikzee

Omdat 4 mei tegenwoordig in de vakantie valt, lukt het de leerlingen van de J.L. de Jongeschool die het Joodse monument in Zierikzee hebben geadopteerd niet om er dan bij te zijn. Daarom herdenken zij jaarlijks de doden met een een eigen stille tocht vanaf de school en een bijeenkomst bij het gedenkteken op 24 maart, de dag in 1942 dat 18 Joodse gezinnen uit Zierikzee werden weggevoerd. Namens de Joodse Gemeente Zeeland werd de leerlingen dank uitgebracht en werden bij de herdenking de volgende woorden gesproken. Als er in onze omgeving iemand dood gaat wordt deze begraven.

Een paar straten verder ligt de oude Joodse begraafplaats van Zierikzee. Joodse begraafplaatsen mogen niet worden geruimd. Het graf blijft voortbestaan als een herinnering aan de mens die eens was. De kinderen en familieleden van de overledene kunnen zo het graf bezoeken en dan even stil staan bij degene, wiens resten daar in de aarde geborgen zijn. Wat voor mens was het? Oude herinneringen even boven laten komen.

Voor de mensen die op dit monument genoemd zijn is er geen graf. Zij werden op 24 maart 1942 gedwongen weg te gaan uit hun mooie Zeeuwse woonplaats.

Achttien families.

Zonder te weten waar naartoe.
Eerst nog samen met hun geliefden, later vaak bruut uit elkaar gerukt. Echtgenoten die elkaar kwijt raakten. Kinderen hun ouders. Uiteindelijk wachtte hen allen de dood in de gaskamers of door ziekte en uitputting.
Ver van huis.

Hele gezinnen en hele families werden weggevaagd. Zij hebben geen graf. Zij hebben geen nabestaanden die hen kunnen herdenken. Dit monument is het enige dat aan hen doet herinneren.

Het enige dat hun namen doet voortbestaan in hun eigen Zierikzee.

Jullie zijn hier vandaag gekomen om deze mensen te herdenken. Daarmee nemen jullie de plaats in van de nabestaanden die er niet meer zijn en zorgen jullie ervoor dat zij niet vergeten worden. Dat is heel erg belangrijk.

Het is een roep: Jullie zijn niet meer bij ons, maar vergeten zullen we jullie niet. In onze harten horen jullie nog hier. Dit was jullie huis.

Namens het bestuur en de leden van de Joodse Gemeente Zeeland wil ik allen die hier aanwezig zijn hiervoor heel erg bedanken. Wij stellen jullie inzet heel erg op prijs.

Reacties zijn gesloten.