Joodse begraafplaats Vlaardingen in ere hersteld

Joodse begraafplaats Vlaardingen in ere hersteld

De gemeente Vlaardingen heeft een oude verplichting ingelost. De Joodse begraafplaats aan de Schiedamseweg, hoek Parkweg is in ere hersteld. Enkele weken geleden onthulden rabbijn Evers en wethouder Versluijs samen een gedenkplaat met daarop de namen van de overledenen die hier begraven zijn. De Gemeenteraad besloot vorig jaar dat een oude verplichting om de Joodse begraafplaats in goede staat van onderhoud te houden, alsnog moest worden uitgevoerd.

Voor Vlaardingen is de Joodse begraafplaats een plek die herinnert aan de voormalige Joodse gemeenschap. Deze plek is nu opgeknapt en zoveel mogelijk in oude omvang teruggebracht. Ook is er een nieuwe gedenkplaat en staan er nieuwe banken op het kerkhof. Met deze opknapbeurt komt de gemeente een belofte na die zij nog voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog deed aan de Joodse gemeenschap.

Rabbijn Evers in zijn toespraak bij de onthulling: “Dank aan Arnout Hoekstra, raadslid van de SP, voorzitter Willem de Man van de SP Vlaardingen, de initiatiefnemers van deze renovatie en herinwijding, die gebaseerd zijn op gemeentelijke afspraken en beloften van kort voor de Tweede Wereldoorlog, die na overleg met de toenmalige Opperrabbijn A. van Loen tot stand zijn gekomen.

In 1919 en begin 1940 zijn tussen de Joodse Gemeente en de burgerlijke gemeente Vlaardingen afspraken gemaakt. Met de huidige geologische technieken is nu een meer dan honderd jaar oud mysterie ontrafeld inzake de daadwerkelijke omvang van de begraafplaats en het daadwerkelijke aantal aanwezige graven.

Liefde voor historie en cultuur brengt ons allen vandaag bijeen, ieder vanuit zijn eigen perspectief. In onze euforie van progressie en vooruitgang vergeten wij deze belangrijke gedachten weleens. Gelukkig heeft u allen ons helpen herinneren…

Tijoe nisjmotehem tseroerot bitsror hachajiem – mogen hun zielen gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven.

Am Jisraeel chaj – zolang er leven is, is er hoop.”

Tussen 1860 en 1900 heeft de begraafplaats gediend om er de overledenen van de toen functionerende Joodse Gemeente te begraven. Er vonden synagogediensten plaats in een kamer aan de Havenstraat, er kwam joods onderwijs voor de kinderen en de begraafplaats had zijn functie.  In 1920 werd de Joodse Gemeente bij die van Rotterdam gevoegd. Tijdens de bezetting is het overgrote deel van de overgebleven joodse inwoners van Vlaardingen gedeporteerd.

Wethouder Hans Versluijs zei bij de ceremonie: “De namen van de mensen die hier begraven liggen zijn vermeld – voor zover we ze konden achterhalen en voor zover baby’s al een naam gekregen hadden. Het namenonderzoek is gedaan door onze Stadsarchivaris Harm-Jan Luth. Deze plek is een overblijfsel van de Joodse gemeenschap in deze stad, maar daarnaast ook een wezenlijk deel van onze geschiedenis als Vlaardingers, als Vlaardingen. Ik wil dan ook graag samen met Rabbijn Evers de gedenkplaat onthullen.”

© foto: Ron van Rossum

Reacties zijn gesloten.