Plaquette onthuld op Sefardische begraafplaats Amersfoort

Op maandagmiddag 6 september is aan de Bloemendalsestraat in Amersfoort een plaquette onthuld, waarop in het kort de bijzondere bestemming van het grasveld erachter is aangeduid: de begraafplaats van de Portugese Joden die zich vanaf 1650 in Amersfoort hadden gevestigd.

Opperrabbijn Jacobs voerde het woord, waarna de bijeenkomst op de plaats van de oude Sefardische begraafplaats werd afgesloten met Jizkor en het blazen op de sjofar.

Op de plek van de voormalige Bloemendalsebuitenpoort bevindt zich het restant van een oud bastion. Aan de westzijde van dit voormalige verdedigingswerk is al sinds 1700 een Joodse begraafplaats aanwezig.
Enkele jaren geleden heeft de gemeente het plantsoen ter hoogte van de Bloemendalsestraat hersteld en opnieuw ingericht. Bij graafwerkzaamheden in 2005 aan dit stukje Zocherplantsoen kwamen enkele botfragmenten naar boven. Daarop legden de arbeiders hun werk neer en werden archeologen inschakeld, die op hun beurt weer opperrabbijn Jacobs waarschuwden. De stadsarcheologen ontdekten dat de nog oudere begraafplaats aan de Oostzijde nog steeds in de grond aanwezig was. Want in tegenstelling tot wat altijd beweerd was, bleek de Sefardische begraafplaats niet in haar geheel overgebracht te zijn naar de Asjkenazische begraafplaats er tegenover. Deze begraafplaats behoorde vanaf circa 1670 toe aan de eerste sefardische joden in Amersfoort.

De herontdekte begraafplaats is zorgvuldig ingepast in de plannen voor het plantsoen. In samenspraak met de burgerlijke gemeente Amersfoort werd er, na inventarisatie,  opnieuw zand opgebracht en grasmatten erover heen gelegd en keerde de ‘eeuwige rust’ van dit begraafplaatsje terug. De teruggevonden graven zijn daarbij ongemoeid gelaten. De halve grafsteen die daar al die eeuwen had gelegen, werd in het midden geplaatst en het geheel werd afgesloten door een hek dat was aangepast aan de hekken die zich in deze omgeving bevinden.
De begraafplaats heeft de naam ‘Al mee menoechot’ gekregen, wat ‘Langs rustig water’ betekent.

De Joodse Gemeente Amersfoort had intussen een kleine commissie in het leven geroepen die meedacht met de mensen van monumentenzorg en gezamenlijk werd besloten in het hek de zevenarmige menora, het joodse symbool bij uitstek, te integreren. Door het aanbrengen van de plaquette aan de buitenmuur is dan nu voor iedereen te lezen wat zich achter de muur bevindt. Als dank biedt de Joodse Gemeente de mensen van de gemeente Amersfoort die dit mogelijk hebben gemaakt, een High Tea aan in het Beth Mediena.

De plaquette is onthuld door Opperrabbijn Binyomin Jacobs samen met Mirjam Barendregt, wethouder Cultuur van Amersfoort. De plaquette is aangebracht om het verhaal van de recentelijk herontdekte Joodse begraafplaats uit het einde van de 17e eeuw,  vast te leggen en te verduidelijken aan bezoekers en voorbijgangers.

Reacties zijn gesloten.