Leeuwarden herdenkt 19e eeuwse Amerikaans-Joodse leider

Op maandag 1 november is een plaquette onthuld op de woning Kleine Kerkstraat 32 in Leeuwarden. De herinneringsplaquette is gewijd aan de in de Verenigde Staten van Amerika bekend geworden orthodox-Joodse leider Samuel Isaacs die in het begin van de 19e eeuw in dit pand is opgegroeid.

Begin juli kwamen nazaten van de Isaacsfamilie, afkomstig uit diverse continenten, naar Leeuwarden voor een reünie. Zij waren zo opgetogen over dat bezoek dat besloten is een plaquette te laten vervaardigen die aangebracht zou moeten worden aan het monumentale pand Kleine Kerkstraat 32.

De onthulling op 1 november werd verricht door Kathryn en haar man Dr. Elliot Berman. Kathryn Berman is verbonden aan het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem en is een directe nazaat van de Isaacsfamilie. Daarnaast voerden initiatiefnemer Peter de Haan en opperrabbijn Binyomin Jacobs het woord.

In 1804 werd te Leeuwarden Samuel Isaacs geboren. Hij hoorde bij de omvangrijke joodse gemeenschap die Leeuwarden toen telde. Met ruim 600 leden vormde deze na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de grootste joodse gemeenschap in Nederland. Samuel kon, toen hij in 1804 geboren werd, nog niet weten dat zijn naam twee eeuwen later zou prijken op de website www.famousamericans.net.

Samuel Isaacs werd de eerste rabbijn van Bnai Jeshurun, de eerste Asjkenazische synagoge in New York en slaagde er in velen an zich te binden door zijn predikaties. Hij was de eerste die in het Engels en niet in het Duits of Hebreeuws predikte. Isaacs lanceerde in 1857 een weekblad met de naam Jewish Messenger, dat inderdaad een heel effectief communicatiemiddel bleek te zijn. Een van de initiatieven die daaruit voortvloeide was de stichting van een joods weeshuis (1859) en van het Mount Sinai Hospital (1852). Van dit grootste Amerikaans-Joodse ziekenhuis werd hij vice-president. De maatschappelijke positie die Samuel Isaacs had verworven werd onderstreept bij de begrafenis van de (vermoorde) president Abraham Lincoln in New York: Isaacs was een van de officieel aangewezen geestelijken bij de herdenkingsplechtigheden op Union Square. Toen Samuel Isaacs zelf in 1878 overleed was dat in Amerika landelijk nieuws. Ook de begrafenis zelf werd uitzonderlijk druk bezocht: elke synagoge en Joodse organisatie in het land zond er afgevaardigden heen.

Reacties zijn gesloten.