Bezorgdheid om Kristallnachtherdenking

Het Centraal Joods Overleg, CJO, heeft met zorg kennis genomen van het voornemen van de organisatie Nederland Bekent Kleur om op 9 november in Amsterdam weer een Kristallnachtherdenking te organiseren. In 1938 werden in de nacht van 9 op 10 november in Duitsland 267 synagogen in brand gestoken en 7.500 bedrijven van Joden vernield. 92 Joden werden vermoord. Het was een massale uiting van antisemitisme.

Hoewel het CJO het van groot belang acht dat dit moment herdacht wordt, kan het CJO zich niet herkennen in de wijze waarop dit momenteel in Amsterdam gebeurt. De bijeenkomst in Amsterdam is in hoge mate gepolitiseerd.

Zo achten wij een aankondiging van de bijeenkomst op de website van de Internationale Socialisten verwerpelijk, aldus het CJO in een vandaag uitgegeven verklaring. Naast de aankondiging staat een affiche afgebeeld waarop wordt opgeroepen Israel te boycotten. Israel wordt gelijk gesteld aan apartheid. Deze politisering heeft niets meer te maken met een waarschuwing tegen antisemitisme en racisme nu, laat staan met een herdenking van het verleden.

Het Centraal Joods Overleg heeft in het verleden steeds elke vijf jaar een Kristallnacht herdenking in Amsterdam georganiseerd. Vanaf volgend jaar zal het CJO dat elk jaar gaan doen, omdat niet kan worden geaccepteerd dat de Jodenvervolging door organisaties en personen misbruikt wordt voor hun eigen politieke agenda.

Organiseerde Nederland Bekent Kleur de herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam sinds 1992, zoals NBK steeds beweert. Nee, niet vanaf 1992. In 1993 is wel NBK betrokken, maar niet in alle daarop volgende jaren, en in die volgende jaren zijn er tussen dat er in het geheel geen herdenking is geweest. Vanaf 1992 tot heden, waren er meerdere verschillende organisaties bij de herdenking van de Kristallnacht betrokken.

In 2000 brengt burgemeester Patijn twee initiatieven bij elkaar. De ene groep bestaat uit onder meer Magenta (dat zich terugtrekt), het Meldpunt Discriminatie Amsterdam, Auschwitz Comite en CIDI. Ook het NBK van Rene Danen en de Stedelijke Marokkaanse Raad onder leiding van de activist Abdou Menhebi hebben plannen. Patijn brengt de partijen bij elkaar, terwijl gevreesd werd voor anti-Israel uitingen van de kant van NBK/SMR. En inderdaad gaat het mis als Menhebi op het spreekgestoelte staat. Menhebi uitte net als bij eerdere herdenkingen weer anti-Israel uitspraken waarna hij van het podium moest worden gehaald.
2001 – Geen herdenking.
2002 –  Geen herdenking.

In 2003 organiseert het CJO de herdenking. Ondanks een oproep van NBK niet er heen te gaan, is het voor het eerst in jaren echt vol rond het Joods Verzetsmonument. Volgens NBK ligt de ‘organisatie bij Rechtse en Zionistische Joodse organisaties die de de herdenking misbruiken’.

In 2004, 2005, 2006 en 2007 organiseert het CJO geen herdenking.
In 2008 is het NBK er. Maar ook het CJO organiseert een herdenking, ditmaal in de Boekmanzaal in het Stadhuis van Amsterdam, met als spreker onder meer minister Hirsch Ballin.
In 2009 stond het NBK opnieuw bij het Joods Verzetsmonument.

Reacties zijn gesloten.