Rabbijn Evers bij EU-president Van Rompuy: ik ga niet emigreren

Bij EU-Commissiepresident Van Rompuy: Ik ga niet emigreren
Maandagmiddag zaten we in Brussel met een stevige Europese delegatie rabbijnen en imams bij EU-president Herman van Rompuy onder leiding van de Amerikaanse rabbijn Marc Schneier te praten over het`vijanddenken’: Van Rompuy  keek de Nederlandse delegatie bij dit woord indringend aan.

Rabbi Schneier hield Van Rompuy voor dat hij altijd gedacht had, dat het `heb uw naaste lief gelijk uzelf’ het belangrijkste Bijbelse gebod was. Maar hij kwam tot de ontdekking, dat `u zult de vreemdeling liefhebben’ maar liefst 37 keer voorkwam in de Bijbel en dus zeker ook belangrijk is. Herman van Rompuy hoopt, dat de `revolutie van de gematigden’ het extremisme zal uitbannen uit Europa. Schneier riep uit, dat wij, de rabbijnen en de imams de soldaten van deze EU revolutie zouden zijn.

Van ghosts tot hosts
Van Rompuy bleef sceptisch maar hoopvol. Hij was zojuist in het voormalig Joegoslavie geweest en had daar geconstateerd, dat zeer velen lid van de EU wilden worden. Dit was de weg naar de vrede, saamhorigheid en solidariteit.
Groot mufti Cervic van Bosnie hield Van Rompuy voor, dat hij hoopte, dat de moslims in Europa in plaats van de `ghosts’, de gasten langzamerhand de `hosts’, de gastheren zouden worden. In Brussel zal in 2020 een moslim meerderheid zijn.
Professor Julien Klener, voorzitter van het Belgische Jodendom, voerde ook het woord. Hij had zelfs in de Belgische media vernomen van de uitspraak van voormalig Eurocommissaris Frits Bolkestein `Joden, emigreer’. Klener begreep wat Bolkestein bedoelde. De toestand is zonder meer zorgelijk.

Vluchten of aanpakken
Mijn moeder, die `alles’ heeft meegemaakt, stelt, dat het huidige antisemitisme virulenter is dan aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Maar emigreren is vluchten en we kunnen de problemen beter aanpakken. Persoonlijk vind ik het belangrijk, dat de haatprediking van verschillende buitenlandse zenders in Nederland verboden moet worden. Dat het in het buitenland geproduceerd wordt doet daar niet aan af. Sommige buitenlandse zenders worden ten onrechte gezien als nieuwszenders maar zijn in feite niets anders dan propaganda. Deze zenders zetten vaak aan tot haat en moeten met de wet bestreden worden. Antizionisme en antisemitisme gaan vaak hand en hand.

Niet emigreren
Groot mufti Cervic hield ons voor, dat liefde in het hart zit en niet met de wet kan worden afgedwongen. Daar heeft hij zeker gelijk in maar dat betekent zeker niet, dat de overheden geen taak hebben. De traditionele taak van de overheid is altijd al geweest het beschermen van burgers, tegen elkaar en tegen een buitenlandse mogendheid.
De oproep van Bolkestein heeft weer veel emoties losgemaakt. Je lost niets op door te vluchten, maar het geeft wel aan hoe ver het met Nederland is gekomen. Het aantal antisemitische incidenten stijgt. En dat is verontrustend. De sfeer in de joodse gemeenschap is inmiddels om te snijden. Velen delen mijn ervaringen. Wij beveiligen onze eigen gebouwen, omdat de Nederlandse overheid dat niet doet. Bolkestein heeft weer eens de vinger op de zere plek gelegd. Maar ik ga niet emigreren. Ik ga de wortels van het antisemitisme blootleggen en kijken hoe we daar met z’n allen tegen kunnen optreden.

Volledig en zonder beperking
De leiders van de twee wereldreligies kwamen tot een gezamenlijke verklaring die oproept tot nauwere samenwerking tussen de twee bevolkingsgroepen in Europa. Ook roept de verklaring op tot maatregelen waardoor wordt gegarandeerd dat Joden en Moslims in staat zijn hun respectievelijke overtuigingen volledig en zonder beperking vanwege overheids regelgeving. Het verwerp iedere vorm van geweld, gemotiveerd op welke religieuze of ideologische grondslag dan ook.

Reacties zijn gesloten.